Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Βουλγαρία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
  2, Aleksandar Zhendov Str.
  BG - 1040 Sofia
  Tel.: +359 2 948 2999
  E-mail: iprd[at]mfa.government.bg
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  National Customs Agency
  Rakovski 47
  BG - 1202 Sofia
  Tel.: +3592 9859 4213
  E-mail: pr[at]customs.bg
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Ministry of Transport, Information
  Technologies and Communications,
  Directorate General Civil Aviation

  Administration
  9,Dyakon Ignatii Str,
  BG- 1000 Sofia
  Tel: +359 2 937 10 47
  Fax: +359 2 980 53 37
  Email: caa[at]caa.bg
  Internet

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Ministry of Interior, Chief Directorate 'Public Order Police', Directorate 'Public order and Traffic police', Traffic Police Department
  114 B, Maria Louisa Blvd.
  BG - 1233 Sofia
  Tel.:+359 2 982 33 77
  E-mail: driving_licence[at]mvr.bg
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Обезпечителен фонд
  Information Centre at Guarantee Fund
  2 Graf Ignatiev Str. 4th floor.
  BG - 1000 Sofia  
  Tel.: + 359 2 980 03 00
  E-mail: IC[at]insfund-bg.org
  Website български

  Compensation body

  Националното Бюро на Българските Автомобилни
  National Bureau of Bulgarian Motor
  2 Graf Ignatiev Str. 4th floor
  BG - 1000 Sofia
  Tel.: + 359 2 981 11 03
  E-mail: ins[at]nbbaz.bg
  Website

  Εγγραφή

  Ministry of Interior, Chief Directorate 'Public Order Police',
  Directorate 'Public order and Traffic police',
  Traffic Police Department
  114 B, Maria Louisa Blvd.
  BG - 1233 Sofia
  Tel.:+359 2 982 33 77
  E-mail: IC[at]insfund-bg.org
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Министерство на вътрешните работи
  Ministry of Interior

  29, Shesti Septemvri Str.
  BG - 1000 Sofia
  Tel: +359 298 250 00
  E-mail
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Министерство на образованието и науката
  Ministry of Education and Science
  2A, Knjaz Dondukov Bld.
  BG - 1000 Sofia
  Tel.: +359 2 921 7554
  Fax: +359 2 988 2785
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Национален център за информация и документация (НАЦИД )
  National Centre for Academic Recognition and Mobility
  National Centre for Information and Documentation (NACID)
  52a "D-r G.M.Dimitrov" Blvd.
  BG - 1125 Sofia
  Tel.: +359 2 871 38 24
  Fax: +359 2 971 31 20
  E-mail: naric[at]nacid.bg
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Център За Развитие На Човешките Ресурси
  Human Resource Development
  Centre 15, Graf Ignatiev Street, 3th floor
  BG - 1000 Sofia
  Tel.: +359 2 91 550 10
  Fax: + 359 2 91 550 49
  E-mail: hrdc[at]hrdc.bg
  Website

  Εθελοντισμός

  Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи
  National Centre "European Youth Programmes and Initiatives"
  125 Tsarigradsko shose blvd.
  bl.5 - BG - 1113 Sofia
  Tel: +359 2 9300572 /+359 2 9817577
  Fax: +359 2 9818360
  E-mail: youth[at]mms.government.bg
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Национален осигурителен институт
  National social security institute

  62-64 Al. Stambolijsky Bul.
  BG - Sofia1303

  E-mail: Noi[at]nssi.bg
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Министерство на здравеопазването
  Ministry of Health

  София 1000,
  BG - пл. "Света Неделя" 5

  Tel.:+359 2 981 01 11
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  National Health Insurance Fund
  E-mail: crossbordercare@nhif.bg
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Министерство на правосъдието
  Ministry of Justice
  1, Slavianska Str.
  BG - 1040 Sofia
  Tel.: +359 2 923 75 55
  E-mail: pr[at]justice.government.bg
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Διαζύγιο και διάσταση
  Απαγωγή παιδιών
  Συντήρηση

  Министерство на правосъдието
  Ministry of Justice
  1, Slavianska Str.
  BG - 1040 Sofia
  Tel.: +359 2 923 75 55
  E-mail: pr[at]justice.government.bg
  Website

  Family benefits

  Ministry of Labour and Social Policy
  2, Triaditza Str.
  BG - 1051 Sofia
  Tel.: +359 2 8119443
  Fax: +359 2 988 44 05; 986 13 18
  Е-mail: mlsp [at]mlsp.government.bg
  Website


  Agency for Social Assistance
  2, Triaditza Str.
  BG - 1051 Sofia
  Tel.: +359 2 811 96 07
  Е-mail: ok[at]asp.government.bg
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre Bulgaria
  14 Bacho Kiro Str.BG - 1000 Sofia
  Tel.: +359 2 986 7672
  E-mail: ecc.bulgaria[at]kzp.bg
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Комисия за защита на потребителите
  Commission for Consumer Protection

  4A Slaveykov Pl., floors 3, 4 and 6
  BG - 1000 Sofia

  Tel.: +359 2 980 2524
  E-mail: info[at]kzp.bg
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  No notified bodies

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  No notified ADR bodies

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Natsionalen Osiguritelen Institut
  National Security Institute
  62-64 Al. Stambolijsky Bul.
  BG - Sofia 1303
  E-mail: noi[at]nssi.bg
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Агенция по заетостта
  National Employment Agency
  3, Dondoukov blvd
  BG -1000 Sofia
    Tel.: +359 02 980 87 19
    E-mail: az[at]az.government.bg
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Liaison office on behalf of the General Labour Inspectorate

  E-mail:

  Mr. Veselin Yordanov Veselinov

  Mr. Panayot Dimitrov Panayotov

  Ms. Erika Ivanova Belorechka

  Ms. Nikolina Boycheva Atanasova