Навигационна пътека

Разпечатайте страницата

Национални контакти - България

 • Пътуване

  Министерство на външните работи

  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
  2, Aleksandar Zhendov Str.
  BG - 1040 Sofia
  Tel.: +359 2 948 2999
  E-mail: iprd[at]mfa.government.bg
  Website

  Данъчен и митнически орган

  National Customs Agency
  Rakovski 47
  BG - 1202 Sofia
  Tel.: +3592 9859 4213
  E-mail: pr[at]customs.bg
  Website

  Национални правоприлагащи органи

  Ministry of Transport, Information
  Technologies and Communications,
  Directorate General Civil Aviation

  Administration
  9,Dyakon Ignatii Str,
  BG- 1000 Sofia
  Tel: +359 2 937 10 47
  Fax: +359 2 980 53 37
  Email: caa[at]caa.bg
  Internet

 • Превозни средства

  Шофьорска книжка

  Ministry of Interior, Chief Directorate 'Public Order Police', Directorate 'Public order and Traffic police', Traffic Police Department
  114 B, Maria Louisa Blvd.
  BG - 1233 Sofia
  Tel.:+359 2 982 33 77
  E-mail: driving_licence[at]mvr.bg
  Website

  Застраховане

  Information centre

  Обезпечителен фонд
  Information Centre at Guarantee Fund
  2 Graf Ignatiev Str. 4th floor.
  BG - 1000 Sofia  
  Tel.: + 359 2 980 03 00
  E-mail: IC[at]insfund-bg.org
  Website български

  Compensation body

  Националното Бюро на Българските Автомобилни
  National Bureau of Bulgarian Motor
  2 Graf Ignatiev Str. 4th floor
  BG - 1000 Sofia
  Tel.: + 359 2 981 11 03
  E-mail: ins[at]nbbaz.bg
  Website

  Регистрация

  Ministry of Interior, Chief Directorate 'Public Order Police',
  Directorate 'Public order and Traffic police',
  Traffic Police Department
  114 B, Maria Louisa Blvd.
  BG - 1233 Sofia
  Tel.:+359 2 982 33 77
  E-mail: IC[at]insfund-bg.org
  Website

 • Пребиваване в чужбина

  Пребиваване в чужбина

  Министерство на вътрешните работи
  Ministry of Interior

  29, Shesti Septemvri Str.
  BG - 1000 Sofia
  Tel: +359 298 250 00
  E-mail
  Website

 • Образование и младеж

  Национален образователен орган

  Министерство на образованието и науката
  Ministry of Education and Science
  2A, Knjaz Dondukov Bld.
  BG - 1000 Sofia
  Tel.: +359 2 921 7554
  Fax: +359 2 988 2785
  Website

  Признаване на образование и информация

  Национален център за информация и документация (НАЦИД )
  National Centre for Academic Recognition and Mobility
  National Centre for Information and Documentation (NACID)
  52a "D-r G.M.Dimitrov" Blvd.
  BG - 1125 Sofia
  Tel.: +359 2 871 38 24
  Fax: +359 2 971 31 20
  E-mail: naric[at]nacid.bg
  Website

  Програми на ЕС за обмен

  Център За Развитие На Човешките Ресурси
  Human Resource Development
  Centre 15, Graf Ignatiev Street, 3th floor
  BG - 1000 Sofia
  Tel.: +359 2 91 550 10
  Fax: + 359 2 91 550 49
  E-mail: hrdc[at]hrdc.bg
  Website

  Доброволчество

  Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи
  National Centre "European Youth Programmes and Initiatives"
  125 Tsarigradsko shose blvd.
  bl.5 - BG - 1113 Sofia
  Tel: +359 2 9300572 /+359 2 9817577
  Fax: +359 2 9818360
  E-mail: youth[at]mms.government.bg
  Website

 • Здраве

  Социално осигуряване

  Национален осигурителен институт
  National social security institute

  62-64 Al. Stambolijsky Bul.
  BG - Sofia1303

  E-mail: Noi[at]nssi.bg
  Website

  Непредвидено медицинско лечение в чужбина

  Здравен орган

  Министерство на здравеопазването
  Ministry of Health

  София 1000,
  BG - пл. "Света Неделя" 5

  Tel.:+359 2 981 01 11
  Website

  Национална точка за контакт по въпросите на трансграничното здравно обслужване

  National Health Insurance Fund
  E-mail: crossbordercare@nhif.bg
  Website

 • Семейство

  Брак и други форми на партньорство

  Министерство на правосъдието
  Ministry of Justice
  1, Slavianska Str.
  BG - 1040 Sofia
  Tel.: +359 2 923 75 55
  E-mail: pr[at]justice.government.bg
  Website

  Развод и разделяне
  Развод и разделяне
  Отвличане на деца
  Издръжка

  Министерство на правосъдието
  Ministry of Justice
  1, Slavianska Str.
  BG - 1040 Sofia
  Tel.: +359 2 923 75 55
  E-mail: pr[at]justice.government.bg
  Website

  Family benefits

  Ministry of Labour and Social Policy
  2, Triaditza Str.
  BG - 1051 Sofia
  Tel.: +359 2 8119443
  Fax: +359 2 988 44 05; 986 13 18
  Е-mail: mlsp [at]mlsp.government.bg
  Website


  Agency for Social Assistance
  2, Triaditza Str.
  BG - 1051 Sofia
  Tel.: +359 2 811 96 07
  Е-mail: ok[at]asp.government.bg
  Website

 • Потребители

  Европейски потребителски център

  European Consumer Centre Bulgaria
  14 Bacho Kiro Str.BG - 1000 Sofia
  Tel.: +359 2 986 7672
  E-mail: ecc.bulgaria[at]kzp.bg
  Website

  Трансгранично правоприлагане и сътрудничество

  Комисия за защита на потребителите
  Commission for Consumer Protection

  4A Slaveykov Pl., floors 3, 4 and 6
  BG - 1000 Sofia

  Tel.: +359 2 980 2524
  E-mail: info[at]kzp.bg
  Website

  Органи за решаване на финансови спорове

  No notified bodies

  Алтернативно разрешаване на спорове

  No notified ADR bodies

 • Работа и пенсиониране

  Пенсионни органи

  Natsionalen Osiguritelen Institut
  National Security Institute
  62-64 Al. Stambolijsky Bul.
  BG - Sofia 1303
  E-mail: noi[at]nssi.bg
  Website

  Публична служба по заетостта

  Агенция по заетостта
  National Employment Agency
  3, Dondoukov blvd
  BG -1000 Sofia
    Tel.: +359 02 980 87 19
    E-mail: az[at]az.government.bg
  Website

  Бюро за връзка за командировани работници

  Liaison office on behalf of the General Labour Inspectorate

  E-mail:

  Mr. Veselin Yordanov Veselinov

  Mr. Panayot Dimitrov Panayotov

  Ms. Erika Ivanova Belorechka

  Ms. Nikolina Boycheva Atanasova