Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Αυστρία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Bundesministerium für europäische und internationale
  Federal Ministry for European and International Affairs
  Minoritenplatz 8
  AT - 1014 Wien
  Tel.: +43 50 11 50-0
  E-mail Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Bundesministerium für Finanzen
  Federal Ministry of Finance
  Hintere Zollamtsstraße 2b
  AT - 1030 Wien
  Tel.: +43 0 810 005 466
  E-mail: buergerservice[at]bmf.gv.at
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Bundesministerium für Verkehr,
  Innovation und Technologie
  Postfach 3000
  Radetzkystraße 2
  A-1030 Wien
  Tel: +43 1-711 62 65/9204
  Fax: +43 -1-711 62/9699
  Email: fluggastrechte[at]bmvit.gv.at
  Internet Deutsch

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  This information has not yet been confirmed by our national contact person

  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)  Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
  Radetzkystraße 2 AT - 1030 Wien  
  Tel.: +43 1 711 62 65 0
  E-mail: Contact
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs  Austrian Insurance Association (VVO) Schwarzenbergplatz 7 AT - 1030 Wien Tel.: +43 1 711 560
  E-mail:  kzauskuenfte[at]vvo.at Website

  Compensation body

  Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
  Austrian Insurance Association (VVO)

  Schwarzenbergplatz 7
  AT - 1030 Wien

  Tel.: +43 1 711 560
  E-mail: vvo[at]vvo.at
  Website

  Εγγραφή

  This information has not yet been confirmed by our national contact person

  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)  Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
  Radetzkystraße 2
  AT - 1030 Wien
  Tel.: +43 1 711 62 65 0
  E-mail: N.A - not available
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  BM.I Bundesministerium für Inneres
  Ministry of interior
  Postfach 100,
  AT - 1014 Wien
  Tel: +43 1 531 26
  E-mail: post[at]bmi.gv.at
  Website Deutsch

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung  Federal Ministry of Science and Research
  Minoritenplatz 5
  AT - 1014 Wien
  Tel.:+43 1 531 20 DW (0)
  Fax:+43 1 531 20 9099
  E-mail:  infoservice[at]bmwf.gv.at
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  ENIC NARIC Österreich AUSTRIA - Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ENIC NARIC Austria - Federal Ministry for Science and Research
  Teinfaltstrasse 8
  AT - 1014 Wien
  Tel.:+43 1 531 20 5921
  Fax: +43 1 531 20 7890
  E-mail: naric[at]bmwf.gv.at
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Österreichischer Austauschdienst - Nationalagentur Lebenslanges Lernen
  Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research - National Agency for Lifelong Learning
  Schreyvogelgasse 2
  AT - 1010 Wien
  Tel.: +43 1 534 080
  Fax: +43 1 534 0820
  E-mail: lebenslanges-lernen[at]oead.at Website

  OeAD-GmbH (Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
  Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research
  Alser Strasse 4/1/14/1
  AT - 1090 Wien
  Tel.: +43 1 4277 28182
  Fax: +43 1 4277 28194
  E-mail: martina.friedrich[at]oead.at Website

  Εθελοντισμός

  Interkulturelles Zentrum
  Österreichische Nationalagentur "Jugend in Aktion"
  Lindengasse 41/10
  AT - 1014 Wien
  Tel.: +43 1 586 75 44 16
  Fax: +43 1 586 75 44 9
  E-mail: iz[at]iz.or.at Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Hauptverband der österreichischen Sozial-versicherungsträger
  Main Association of Austrian Social Insurance Institutions
  Kundmanngasse 21
  AT - 1031 Wien Tel.: +43 1 711 32 0
  E-mail
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Bundesministerium für Gesundheit
  Ministry of Health
  Radetzkystraße 2
  AT - 1030 Wien
  Tel.: +43 1 711 00 0
  E-mail: buergerservice[at]bmg.gv.at
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Gesundheit Österreich GmbH
  E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
  Website Deutsch

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Υιοθεσία

  Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
  Federal Ministry of Economy, Family and Youth

  Stubenring 1
  AT - 1011 Wien

  Tel.: +43 1 711 000
  E-mail: service[at]bmwfj.gv.at
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Bundesministerium für Justiz
  Federal Ministry of Justice

  Museumstr. 7
  AT - 1070 Wien
  Tel.: +43 1 521 52 0
  E-mail
  Website

  Family benefits

  Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
  Federal Ministry of Economy, Family and Youth
  Stubenring 1
  A-1011 Vienna
    Tel.: +43 1 71100 0
    E-mail: service@bmwfj.gv.at
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Main office
  Europäisches Verbraucherzentrum
  European consumer centre Austria

  Mariahilfer Straße 81
  AT - 1060 Wien

  Tel.: +43 1 588 77 0 (general line) - Europa-Hotline 0810 - 810 225 (only available in Austria)
  E-mail: info[at]europakonsument.at Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
  Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

  Stubenring 1
  AT - 1010 Wien

  Tel.: +43 1 711 00 0
  E-mail: briefkasten[at]bmask.gv.at Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
  Joint Conciliation Board of the Austrian Banking Industry
  Wiedner Hauptstraße
  AT - 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 63

  Tel.: +43 1 505 42 98
  E-mail: office[at]bankenschlichtung.at Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Schlichtungsstelle zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten über Kfz-Reparaturen, Landesinnung Oberösterreich der Kraftfahrzeugtechniker, Sektion Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich
  Conciliation Office for the Amicable Settlement of Disputes Concerning Repairs to Motor Vehicles, Upper Austrian Land Guild of Motor Vehicle Mechanics, Section for Small-Scale Industry and Crafts of the Upper Austrian Economic Chamber

  Hessenplatz 3
  AT - 4020 Linz
  Tel.: +43 (0)5 90 909
  E-mail: service[at]wkooe.at
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
  Central Association of Austrian Social Security Institutions
  Kundmanngasse 21
  AT - 1031 Vienna
  Tel.: +43 222 711 320
  E-mail: posteingang.allgemein[at]hvb.sozvers.at
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
  Austrian Employment Service
  Service für Arbeitsuchende - Geschäftsstellen Österreich
  AMS Ombudsstelle in Ihrem Bundesland
  E-mail
  Website

  Österreichische Sozialversicherung
  Kontakt
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
  Sektion VII
  Mr Erwin Rath
  Mrs Claudia Lukowitsch


  Favoritenstraße 7
  A-1040 Wien

  Tel.: +43/1/71100 6394
          +43/1/71100 6275

  Fax:+43/1/71100 2190

  E-mail:

  erwin.rath@bmask.gv.at
  claudia.lukowitsch@bmask.gv.at
  Website