Navigačný riadok

Aktualizované : 14/04/2016

Pobyt v zahraničí

Ak ste občan EÚ a plánujete sa presťahovať do iného členského štátu EÚ, pripravte sa na zmeny v systémoch sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotného poistenia.

Vaše rozhodnutie bude závisieť od vašej osobnej situácie, dĺžky vášho pobytu v zahraničí a podmienok vášho súčasného zdravotného poistenia. Pred tým, ako odcestujete, uistite sa, že máte všetky informácie.

Viac informácií:

Verejné konzultácie

    V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

    Retour au texte en cours.