Navigacijski put

Ažurirano : 28/02/2017

Za vrijeme života u inozemstvu

Ako ste građanin EU-a i namjeravate se preseliti u drugu državu članicu EU-a, budite spremni na različite sustave socijalne sigurnosti, uključujući zdravstveno osiguranje.

Što morate napraviti ovisi o vašoj osobnoj situaciji, trajanju vašeg boravka i uvjetima vašeg trenutačnog zdravstvenog osiguranja. Uvjerite se da razumijete svoj poseban slučaj prije odlaska u inozemstvo.

Saznajte više o:

Public consultations