Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 03/08/2016

Elades välismaal

Kui olete ELi kodanik ning kavatsete elama asuda mõnda teise ELi liikmesriiki, olge valmis selleks, et uues riigis võib olla teistsugune sotsiaalkindlustus-, sealhulgas ka tervisekindlustussüsteem.

Kuidas peate toimima, sõltub teie isiklikust olukorrast, sealviibimise kestusest ning teie praeguse tervisekindlustuse tingimustest. Uurige oma konkreetsed asjaolud välja enne välismaale elama asumist.

Lisateave:

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.