Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 03/08/2016

Διαμονή στο εξωτερικό

Αν είστε πολίτης της ΕΕ και σχεδιάζετε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να βρείτε διαφορετικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε εξαρτάται από την περίπτωσή σας, τη διάρκεια παραμονής σας και τους όρους της τρέχουσας ασφαλιστικής σας κάλυψης. Προτού φύγετε για το εξωτερικό, θα πρέπει να σιγουρευθείτε ότι γνωρίζετε καλά τι ισχύει για την περίπτωσή σας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.