Sökväg

Uppdaterat : 25/10/2013

health

Söka vård när du bor i ett annat EU-land

Om du flyttar till ett annat EU-land ska du få vård på samma villkor som invånarna där. Vilket lands sjukvårdssystem som i slutändan betalar för din vård beror på din specifika situation – det blir vanligen ditt nya hemland, om du till exempel har flyttat dit för att arbeta.

Om du använder receptbelagda läkemedel ska du tänka på att de kanske inte finns i det landet eller säljs under ett annat namn.

Sjukvårds- och socialförsäkringssystemen skiljer sig mellan länderna. I vissa länder måste du exempelvis betala läkaren direkt vid besöket.

Om du flyttar till ett annat EU-land och söker vård i ett annat land än ditt nya bosättningsland så beror reglerna för vem som är ansvarig för dina vårdkostnader på både

  • din situation (till exempel om du är pensionär eller anställd)
  • landet du bor i (olika länder har olika regler).

Om du vill veta vad som gäller kan du kontakta din nationella kontaktpunkt.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

I detta fall, de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.