Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/10/2017

Söka vård när du bor i ett annat EU-land

Om du flyttar till ett annat EU-land ska du få vård på samma villkor som invånarna där. Vilket lands sjukvårdssystem som i slutändan betalar för din vård beror på din specifika situation – det blir vanligen ditt nya hemland, om du till exempel har flyttat dit för att arbeta.

Om du använder receptbelagda läkemedel ska du tänka på att de kanske inte finns i det landet eller säljs under ett annat namn.

Sjukvårds- och socialförsäkringssystemen skiljer sig mellan länderna. I vissa länder måste du exempelvis betala läkaren direkt vid besöket.

Om du flyttar till ett annat EU-land och söker vård i ett annat land än ditt nya bosättningsland så beror reglerna för vem som är ansvarig för dina vårdkostnader på både

  • din situation (till exempel om du är pensionär eller anställd)
  • landet du bor i (olika länder har olika regler).

Om du vill veta vad som gäller kan du kontakta din nationella kontaktpunkt.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd