Navigacijska pot

Posodobitev : 14/04/2016

health

Zdravstvene storitve v drugi državi EU

Kadar se preselite v drugo državo EU, ste upravičeni do zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot zavarovanci te države. Kateri sistem zdravstvenega zavarovanja bo dejansko kril stroške vaših zdravstvenih storitev, je odvisno od vašega statusa – običajno je to sistem zdravstvenega zavarovanja v novi domovini, če ste v tej državi denimo zaposleni.

Če jemljete zdravila na recept, morate vedeti, da ta zdravila morda v drugi državi EU niso na voljo ali pa imajo drugačno ime.

Zdravstveni sistemi in sistemi socialne varnosti so po Evropi različni. V nekaterih državah boste morda morali za obisk pri zdravniku plačati neposredno njemu.

Če se preselite v drugo državo EU, zdravite pa se v tretji državi EU, so pravila o tem, kdo krije stroške zdravljenja, odvisna od:

  • vašega statusa (denimo ali ste upokojeni ali zaposleni)
  • države, v kateri živite (različne države uporabljajo različna pravila).

Katera pravila se uporabljajo, lahko preverite pri svoji nacionalni kontaktni točki.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

V tem primeru 28 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.