Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 12/10/2017

Prístup k zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ

Pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti po presťahovaní do inej krajiny EÚ, platia pre vás rovnaké podmienky ako pre miestnych obyvateľov. O tom, ktorý systém zdravotnej starostlivosti v konečnom dôsledku zaplatí za vaše zdravotné ošetrenie, rozhodne vaša osobitná situácia – náklady pôjdu obvykle na úkor novej domovskej krajiny, ak v nej napríklad pracujete.

Ak užívate lieky na predpis, nezabudnite, že v inej krajine EÚ nemusí byť k dispozícii alebo sa môže predávať pod iným názvom.

Systémy zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia v Európe sa v jednotlivých krajinách líšia. V niektorých krajinách sa napríklad platí za ošetrenie priamo u lekára.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ a vyhľadáte lekársku starostlivosť v krajine EÚ, ktorá je iná, ako tá, do ktorej ste sa presťahovali, potom pravidlá týkajúce sa náhrady nákladov na vašu zdravotnú starostlivosť závisia od:

  • vašej situácie (napr. či ste dôchodca alebo pracujúci);
  • krajiny vášho pobytu (rôzne krajiny uplatňujú rôzne pravidlá).

V prípade pochybností sa obráťte na vaše národné kontaktné miesto.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo