Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 25/10/2013

health

Kā izmantot veselības aprūpi, kad dzīvojat citā ES valstī

Kad pārceļaties uz citu ES valsti, veselības aprūpi varat saņemt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citi vietējie iedzīvotāji. Tas, kuras valsts veselības aprūpes sistēma beigās segs jūsu ārstēšanās izdevumus, būs atkarīgs no jūsu specifiskās situācijas – parasti tā būs jūsu dzīvesvietas valsts, ja uz citu valsti esat pārcēlies, piemēram, lai strādātu.

Ja lietojat recepšu zāles, atcerieties, ka parakstītās zāles, iespējams, nav pieejamas vai tām ir cits nosaukums citā ES valstī.

Veselības aprūpes un sociālās nodrošināšanas sistēmas katrā Eiropas valstī ir atšķirīgas. Piemēram, dažās valstīs jums par ārstēšanu ir jāmaksā tieši ārstam.

Ja pārceļaties uz citu ES valsti un lūkojat pēc veselības aprūpes kādā citā ES valstī, nevis tajā, uz kuru pārcēlāties, tad noteikumi par to, kurš atbild par jūsu veselības aprūpes izdevumiem, ir atkarīgi no

  • jūsu situācijas (piemēram, vai jūs esat pensionārs vai darba ņēmējs),
  • valsts, kurā dzīvojat (dažādās valstīs piemēro atšķirīgus noteikumus).

Lai noskaidrotu, kādi noteikumi attiecas uz jums, vērsieties savas valsts kontaktpunktā.

Palīdzība un padoms

Footnote

šajā gadījumā 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici

Retour au texte en cours.