Навигационна пътека

Актуализация : 25/10/2013

health

Използване на здравни услуги, когато живеете в друга страна от ЕС

Когато се местите в друга страна от ЕС, получавате здравни услуги при същите условия като жителите на съответната страна. Здравната система на коя страна в крайна сметка ще заплаща за тези услуги зависи от конкретния случай – обикновено това е страната, в която живеете, ако например сте се преместили там, за да работите.

Ако вземате лекарства с рецепта, имайте предвид, че вашето лекарство може да не е достъпно или да носи различно име в другите страни от ЕС.

Здравните и социалноосигурителните системи в Европа се различават в отделните държави.. Например в някои страни трябва да заплатите директно на лекаря за лечение.

Ако се преместите в дадена страна от ЕС, но се нуждаете от медицинска помощ в друга държава от Съюза, правилата за това кой ще е отговорен за вашите разходи зависят от две неща:

  • вашето положение (например дали сте пенсионер или наето лице)
  • страната, в която живеете (в различните страни правилата са различни).

За да разберете кои правила важат за вас, проверете във вашето национално бюро за контакт.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.