Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Ако живеете в чужбина

Актуализация : 25/10/2013

health

Използване на здравни услуги, когато живеете в друга страна от ЕС

Когато се местите в друга страна от ЕС, получавате здравни услуги при същите условия като жителите на съответната страна. Здравната система на коя страна в крайна сметка ще заплаща за тези услуги зависи от конкретния случай – обикновено това е страната, в която живеете, ако например сте се преместили там, за да работите.

Ако вземате лекарства с рецепта, имайте предвид, че вашето лекарство може да не е достъпно или да носи различно име в другите страни от ЕС.

Здравните и социалноосигурителните системи в Европа се различават в отделните държави.. Например в някои страни трябва да заплатите директно на лекаря за лечение.

Ако се преместите в дадена страна от ЕС, но се нуждаете от медицинска помощ в друга държава от Съюза, правилата за това кой ще е отговорен за вашите разходи зависят от две неща:

  • вашето положение (например дали сте пенсионер или наето лице)
  • страната, в която живеете (в различните страни правилата са различни).

За да разберете кои правила важат за вас, проверете във вашето национално бюро за контакт.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.