Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-12-12

health

Jūsų sveikatos draudimas

Europos Sąjungoje tai, kuri šalis atsakinga už jūsų socialinę apsaugą ir sveikatos draudimą, priklauso nuo jūsų ekonominio statuso ir gyvenamosios vietos, o ne nuo pilietybės. Išsiaiškinkite, kokios šalies socialinės apsaugos sistema turėtų būti taikoma jums. Šalies pats pasirinkti negalite!

Jei nesate tikras dėl savo su sveikatos priežiūra susijusių teisių ir norite jas išsiaiškinti prieš gydydamasis, kiekvienoje ES šalyje veikia bent vienas nacionalinis kontaktinis centras, kuris gali jus informuoti, ar turėsite teisę į išlaidų kompensaciją ir ar taikomi kokie nors apribojimai.

Sveikatos priežiūrai taikomos specialios sąlygos toliau nurodytais atvejais.

Jei dirbate vienoje, bet gyvenate kitoje šalyje

Jei dirbate vienoje ES šalyje, bet gyvenate kitoje, turite teisę gydytis abiejose sienos pusėse.

Pirmiausia turėtumėte užsiregistruoti šalyje, kurioje dirbate, ir iš savo sveikatos draudimo įstaigos gauti formą S1 (anksčiau - forma E 106). Ši forma jums ir jūsų išlaikomiems asmenims suteikia teisę užsiregistruoti šalies, kurioje gyvenate, sveikatos draudimo sistemoje.

Jūsų išlaikomi asmenys gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir jūs, jei gyvenate ir dirbate kurioje nors iš toliau nurodytų šalių.

 

Austrijoje

Vokietijoje

Portugalijoje

Belgijoje

Graikijoje

Rumunijoje

Bulgarijoje

Latvijoje

Slovakijoje

Kipre

Liuksemburge

Slovėnijoje

Čekijoje

Мaltoje

 

Prancūzijoje

Lenkijoje

 

Jei gyvenate arba dirbate Airijoje, Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Švedijoje arba Vengrijoje, jūsų išlaikomi asmenys negali turėti dviejų sveikatos draudimo kortelių. Šalyje, kurioje dirbate, jie gali gydytis tik esant kurioms nors iš šių aplinkybių:

 • gydymas tampa būtinas jų buvimo toje šalyje metu dėl medicininių priežasčių atsižvelgiant į gydymo pobūdį ir numatomą buvimo šalyje trukmę,
 • atitinkamos šalys arba valdžios institucijos yra sudariusios susitarimą,
 • remdamasi forma S2 (anksčiau - forma E 112) šalies, kurioje gyvenate, sveikatos draudimo įstaiga išdavė išankstinį leidimą.

Sergančių vaikų slauga: jei esate gretimoje šalyje dirbantis pasienio gyventojas ir darbo metu turite pasirūpinti sergančiu vaiku, pirmiausia pasiteiraukite savo sveikatos draudimo įstaigos, ar turite teisę į atostogas dėl vaiko ligos ar pašalpą. Jei vaikas apdraustas kartu su jūsų partneriu (-e) šalyje, kurioje gyvenate, tokios teisės galite neturėti.

Komandiravimas į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų)

Kaip į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų) komandiruotas darbuotojas galite pasirinkti, ar norite būti apdraustas savo šalyje (iš kurios buvote komandiruotas ir kuri atsakinga už jūsų socialinę apsaugą).

Paprašykite savo šalies sveikatos priežiūros institucijos formos S1 (anksčiau - forma E 106). Ji suteiks jums ir jūsų šeimai teisę į sveikatos priežiūrą, kol būsite užsienyje. Atvykę pateikite formą S1 šalies, į kurią jūs komandiruotas, sveikatos priežiūros institucijai.

Į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas, turite teisę gydytis šalyje, kurioje gyvenate. Turėsite savo sveikatos draudimo paslaugų teikėjo šalyje, kuriai dirbate, paprašyti formos S1 (anksčiau - forma E 106, t. y. jūsų ir jūsų išlaikomų asmenų teisės į sveikatos priežiūrą pažyma, jei gyvenate ne toje šalyje, kurioje esate apdrausti) ir nusiųsti ją šalies, kurioje dirbate, sveikatos draudimo paslaugų teikėjui.

Studentas, mokslininkas arba stažuotojas užsienyje

Jei vykstate į kitą ES šalį mokytis, atlikti mokslinio tyrimo, laikinai dirbti ar profesinio mokymo tikslais, privalote turėti visapusišką sveikatos draudimą priimančiojoje šalyje.

 • Jei dirbate priimančiojoje šalyje, turėsite užsiregistruoti tos šalies sveikatos priežiūros sistemoje.

  Kai kurie doktorantūros studentai gali būti laikomi šalyje gyvenančiais darbuotojais, ir gali būti reikalaujama, kad jie užsiregistruotų vietos sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidraustų privačiu draudimu.

 • Jei nedirbate, jums gali praversti Europos sveikatos draudimo kortelė, jei į ją turite teisę.
 • Jeigu į kitos ES šalies universitetą arba mokslinių tyrimų įstaigą jūsų universitetas arba mokslinių tyrimų įstaiga jus siunčia laikinai, tuomet komandiruotės laikotarpiu liksite apdraustas pagal savo šalies sveikatos draudimo sistemą. Prieš išvykstant jums reikėtų paprašyti Europos sveikatos draudimo kortelės arba formos S1.

  Kreipkitės į sveikatos draudimo paslaugų teikėją arba nacionalinį kontaktinį centrą savo šalyje ir išsiaiškinkite, ar jie padengs jūsų sveikatos priežiūros užsienyje išlaidas visu jūsų buvimo toje šalyje laikotarpiu.

Jei būdamas užsienyje būsite apdraustas savo šalies sveikatos draudimu, administracinės procedūros bus paprastesnės, jei turėsite galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.

Tačiau kai kurios nacionalinės sveikatos draudimo įstaigos jūsų sveikatos priežiūros išlaidas kitoje šalyje padengs tik ribotą laiką. Taip dažnai yra vyresnio amžiaus studentų (vyresnių nei 28 arba 30 metų) ir darbuotojų mokymosi užsienyje atvejais. Tuomet turėsite užsiregistruoti priimančiosios šalies valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidrausti privačiu sveikatos draudimu.

Atsitikimas

Susipažinkite su vietos socialinės apsaugos taisyklėmis

Wimas - Belgijos pilietis, išvykęs į Nyderlandus studijuoti universitete. Su savimi jis pasiėmė galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę. Studijuodamas Wimas ketino dalį laiko dirbti. Tačiau Nyderlanduose, net jau turint galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę, dirbant privaloma apsidrausti nacionaliniu baziniu sveikatos draudimu, kuris kainuoja apie 1100 eurų per metus. Dėl papildomo bazinio sveikatos draudimo darbas tapo brangesniu variantu, negu Wimas buvo numatęs.

Pensininkas

Sveikatos draudimas jūsų gyvenamojoje šalyje

Jei gaunate pensiją šalyje, kurioje gyvenate, jūs ir jūsų šeima esate apdrausti tos šalies sveikatos draudimu, net jei gaunate pensiją ir kitose šalyse.

Atsitikimas

Susipažinkite su savo naujosios šalies sveikatos priežiūros sistema

Nikola didžiąją dalį savo gyvenimo gyveno ir dirbo Prancūzijoje, išskyrus kelerius jaunystės metus, kai dirbo padavėju Italijoje.

Išėjęs į pensiją Nicolas perskėlė į Italiją. Jo pensiją sudarys dvi dalys: Italijos pensija už Italijoje išdirbtus metus ir Prancūzijos pensija už darbo Prancūzijoje metus.

Kadangi Nicolas gyvena Italijoje ir gauna Italijos institucijų mokamą senatvės pensiją, jis priklauso Italijos, o nebe Prancūzijos sveikatos draudimo sistemai.

Jei pensijos arba kokių nors kitų pajamų šalyje, kurioje gyvenate, negaunate, yra dvi galimybės:

 • jei gaunate pensiją kitoje ES šalyje, priklausote tos šalies sveikatos draudimo sistemai,
 • jei gaunate pensiją keliose kitose ES šalyse, priklausote tos šalies, kurioje buvote apdraustas ilgiausiai, sveikatos draudimo sistemai.

Abiem atvejais turite paprašyti tos šalies, kurios sveikatos draudimo sistemai priklausote, sveikatos draudimo įstaigos išduoti teisės į sveikatos priežiūrą pažymą - formą S1 (anksčiau - forma E 121).

Šiuo dokumentu įrodoma jūsų teisė į visas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje šalyje. Šią formą turite pateikti tos šalies sveikatos draudimo įstaigai.

Iš esmės jūs ir jūsų šeima turite teisę į visas gydymo paslaugas tik toje šalyje, kurioje gyvenate. Tačiau kai kuriose šalyse (toliau pateikiamas jų sąrašas) visomis sveikatos priežiūros paslaugomis gali naudotis ir užsienyje gyvenantys, tačiau jų sveikatos draudimo sistemai priklausantys pensininkai.

Sveikatos draudimas šalyje, kurioje dirbote

Jei pensiją jums moka viena iš toliau nurodytų šalių, jūs ir jūsų šeimos nariai turite teisę gauti visapusišką sveikatos draudimą ir šalyje, kuri jums moka pensiją, ir šalyje, kurioje dabar gyvenate (jei jos skiriasi).

 

Austrija

Prancūzija

Nyderlandai

Belgija

Vokietija

Lenkija

Bulgarija

Graikija

Slovėnija

Kipras

Vengrija

Ispanija

Čekija

Liuksemburgas

Švedija

Jei įmokas mokėjote šalyje, kurios šiame sąraše nėra, visomis sveikatos priežiūros paslaugomis galėsite naudotis tik toje šalyje, kurioje gyvenate.

Užsienyje dirbę pasienio gyventojai

Jei paskutinė jūsų darbovietė buvo užsienyje, t. y. gyvenote vienoje šalyje, o į darbą važinėjote į kitą šalį, jums taikoma toliau nurodyta tvarka.

Gydymo tęsimas

Šalyje, kurioje dirbote, galite tęsti pradėtą gydymą net ir išėjęs į pensiją. Joje tęsti gydymą gali ir jūsų išlaikomi asmenys, jei gydymas pradėtas vienoje iš šių šalių.

 

Austrijoje

Vokietijoje

Portugalijoje

Belgijoje

Graikijoje

Rumunijoje

Bulgarijaoje

Latvijoje

Slovakijoje

Kipre

Liuksemburge

Slovėnijoje

Čekijoje

Мaltoje

 

Prancūzijoje

Lenkijoje

 

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. bus galima tęsti gydymą, pradėtą ir toliau nurodytose šalyse.

 

Estijoje

Italijoje

Nyderlanduose

Vengrijoje

Lietuvoje

Ispanijoje

Kad galėtumėte tęsti gydymą šalyje, kurioje dirbote, turite tos šalies sveikatos institucijoms pateikti formą S3.

Sveikatos priežiūra šalyje, kurioje dirbote, ir gyvenamojoje šalyje

Jei per paskutinius penkerius iki pensijos likusius metus bent dvejus važinėjote dirbti į užsienį, turite teisę ir į gyvenamosios šalies, ir į šalies, kurioje dirbote, sveikatos priežiūrą.

Tokią teisę turi ir jūsų išlaikomi asmenys, jei tarp toliau išvardytų šalių yra abi šalys - ir ta, kurioje dirbote, ir ta, kurioje dabar gyvenate.

 

Austrija

Vokietija

Ispanija

Belgija

Liuksemburgas

 

Prancūzija

Portugalija

 

Jei norite naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gyvenamojoje šalyje, ir šalyje, kurioje dirbote, turite tos šalies sveikatos institucijoms pateikti formą S3.

Europos šalių sveikatos priežiūros sistemos labai skirtingos

ES šalys pačios nustato išmokų mokėjimo ir paslaugų suteikimo taisykles. Pavyzdžiui, jei dabartinėje gyvenamojoje šalyje paprašysite jums suteikti medicinos priežiūros paslaugas, tikriausiai gausite ne tokias pačias paslaugas, kokias gautumėte savo kilmės šalyje, ir ne už tą pačią kainą.

Kad išvengtumėte galimų rimtų problemų ir nesusipratimo, išsiaiškinkite apie socialinės apsaugos sistemą priimančiojoje šalyje arba kreipkitės į nacionalinį kontaktinį centrą.

Atsitikimas

Susipažinkite su savo naujosios šalies socialinės apsaugos sistema

Susanne visą gyvenimą dirbo Vokietijoje, o išėjusi į pensiją persikėlė į Ispaniją. Susirgusi ji sudarė sutartį su privačia priežiūros namuose tarnyba, kadangi valstybinio priežiūros namuose draudimo Ispanijoje nėra.

Vokietijos priežiūros namuose draudikas apmoka dalį Susanne išlaidų, tačiau Susanne apmoka daug didesnę išlaidų dalį, negu būtų mokėjusi, jeigu būtų likusi Vokietijoje. Taip atsitiko dėl Vokietijos ir Ispanijos sistemų skirtingumo.

Nevienodas nedarbingumo lygio įvertinimas

Jei prašote invalidumo pensijos arba invalidumo pašalpos, kiekviena šalis, kurioje dirbote, gali reikalauti atlikti atskirus tyrimus. Vienoje šalyje juos atlikus gali būti padaryta išvada, kad jūsų negalia sunki, o kitoje jūs galite būti visai nelaikomas nedarbingu.

Daugiau apie invalidumo pensijas Europoje.

ES teisės aktai
 • Reglamentas 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo English
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai