Navigációs útvonal

Frissítve : 12/12/2014

health

Egészségbiztosítás

Az, hogy melyik EU-tagország felelős az Ön egészségbiztosításáért, azon belül is az Ön egészségügyi ellátásáért, nem az Ön állampolgárságától, hanem attól függ, hol és milyen jogállásban dolgozik, illetve hol lakik. Ha azt tervezi, hogy külföldre költözik, elutazás előtt járjon utána, hogy a szabályok szerint melyik ország szociális biztonsági rendszerébe fog tartozni. Ne feledje: Ön nem választhatja meg, hogy melyik ország egészségbiztosításának hatálya alá tartozzon!

Ha kétségei vannak egészségügyi jogosultságaival kapcsolatban, a tervezett kezelés előtt vegye fel a kapcsolatot a lakhelye szerinti EU-országban működő nemzeti kapcsolattartó ponttal. Az ott dolgozó munkatársak tájékoztatni fogják arról, hogy igényt tarthat-e költségtérítésre, és ha igen, milyen összeghatárig.

Különleges feltételek vonatkoznak azokra, akik:

nem abban az országban dolgoznak, ahol a lakóhelyük van.

Ha Ön másik uniós országban dolgozik, mint ahol él, mind a lakhelye, mind a munkahelye szerinti országban jogosult orvosi ellátásra.

Először jelentkezzen be az egészségügyi ellátórendszerbe abban az országban, ahol dolgozik, és szerezze be az S1 nyomtatványt (volt E 106 nyomtatvány) az egészségbiztosítási hatóságoktól. Ez a dokumentum feljogosítja Önt és hozzátartozóit, hogy regisztráltassák magukat annak az országnak a egészségbiztosítási rendszerében, ahol élnek.

Hozzátartozóit is ugyanazok a jogosultságok illetik meg, mint Önt, amennyiben Ön a következő országok valamelyikében él és dolgozik:

 

Ausztria

Németország

Portugália

Belgium

Görögország

Románia

Bulgária

Lettország

Szlovákia

Ciprus

Luxemburg

Szlovénia

Cseh Köztársaság

Málta

 

Franciaország

Lengyelország

 

Ha Ön Dániában, az Egyesült Királyságban, Észtországban, Finnországban, Hollandiában, Írországban, Litvániában, Magyarországon, Olaszországban, Spanyolországban vagy Svédországban él vagy dolgozik, akkor hozzátartozóinak nem lehet két egészségbiztosítási kártyájuk. Hozzátartozói ebben az esetben csak akkor részesülhetnek ellátásban abban az országban, ahol Ön dolgozik, ha teljesül a következő feltételek valamelyike:

 • egészségügyi okokból az adott országban való tartózkodása alatt válik szükségessé a családtag ellátása, figyelembe véve az ellátás jellegét és a tartózkodás várható időtartamát is;
 • megállapodás van érvényben az érintett országok/hatóságok között;
 • beszerezték az S2 nyomtatványt (a volt E 112 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságától, ahol Önök élnek, s ezáltal előzetesen engedélyt kértek és kaptak az ellátás igénybevételére.

Beteg gyermek ápolása - Ha Ön határ menti ingázóként munkahelyén szabadságot vesz ki azért, hogy beteg gyermekét ápolja, akkor érdeklődje meg egészségbiztosítójától, nem jogosult-e ellátásokra. Ha gyermeke az Ön házastársával együtt abban az országban van biztosítva, ahol Önök élnek, akkor előfordulhat, hogy Ön a fent említett esetben nem jogosult ellátásokra.

Rövid távú (két évnél rövidebb) külföldi kiküldetés

Ha Ön rövid (2 évnél rövidebb) ideig kiküldetésben dolgozik külföldön, választhatja azt a lehetőséget, hogy annak az országnak az egészségügyi ellátórendszerében marad biztosítva, ahonnan kiküldték (és amelyik az Ön társadalombiztosításáért felelős).

Kérje annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságaitól, ahonnan kiküldték, az S1 formanyomtatványt (a volt E 106 nyomtatvány). Ez a dokumentum felhatalmazza Önt és családtagjait, hogy kinntartózkodásuk alatt bármikor egészségügyi ellátást vegyenek igénybe. Érkezéskor nyújtsa be az S1 nyomtatványt a fogadó ország egészségbiztosítási hatóságaihoz.

Külföldre kiküldött köztisztviselő

Külföldön dolgozó köztisztviselőként Ön a lakóhelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátásra. Ehhez S1 nyomtatványt (a volt E 106 nyomtatvány) - az Önt és hozzátartozóit a biztosítás helye szerinti országon kívüli lakhelyükön egészségügyi ellátásra feljogosító okmányt - kell igényelnie egészségbiztosítójától abban az országban, amely Önt foglalkoztatja, és azt be kell nyújtania egy egészségbiztosítóhoz abban az országban, ahol a munkáját végzi.

Diákok, kutatók vagy gyakornokok egészségügyi ellátása külföldön

Ha Ön uniós tagország állampolgáraként másik EU-tagállamban készül tanulmányokat vagy kutatást folytatni, szakmai gyakorlaton részt venni, vagy szakképzésben részesülni, a fogadó országban teljes körű egészségbiztosítással kell rendelkeznie.

 • Ha Ön alkalmazásban áll a fogadó országban, be kell jelentkeznie valamelyik ottani egészségi ellátórendszerbe.

  Egyes doktoranduszhallgatók helyi munkavállalónak minősülhetnek, és a fogadó ország hatóságai előírhatják számukra, hogy jelentkezzenek be a helyi ellátórendszerbe vagy kössenek magánbiztosítást.

 • Ha Ön nem áll alkalmazásban, az európai egészségbiztosítási kártya megoldást jelenthet az Ön számára, ha Ön jogosult a kártyát kiváltani.
 • Ha Önt egyeteme vagy kutatóintézete küldi ki meghatározott időre egy másik tagállambeli egyetemre vagy kutatóintézetbe, akkor kiküldetésének időtartamára Ön az otthoni egészségpénztár biztosítottja marad. Elutazása előtt ki kell váltania az európai egészségbiztosítási kártyát vagy az S1 nyomtatványt.

  Tájékozódjon a hazájában működő egészségbiztosítónál vagy nemzeti kapcsolattartó pontnál arról, hogy a tervezett külföldi tartózkodás teljes időtartama alatt megtérítik-e az Ön egészségügyi ellátással kapcsolatos költségeit!

Egyszerűbbé teszi az adminisztrációt, ha Ön külföldi tartózkodása alatt - vagyis azalatt az időszak alatt, amelyre kiterjed az otthoni egészségbiztosítás hatálya - érvényes európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezik.

Néhány tagállami egészségbiztosító azonban csak korlátozott ideig téríti meg a más országban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit. Gyakran ez a helyzet az idősebb (28 vagy 30 év feletti) diákok vagy gyakornokok külföldi tanulmányai, illetve gyakorlata esetében. Ha az Ön esetében is ez a helyzet, Önnek külföldi tanulmányai során be kell lépnie az adott ország állami egészségbiztosítási rendszerébe vagy valamelyik magánpénztárba.

Konkrét eset

Érdemes alaposan tájékozódni a helyi szociális biztonsági szabályokról

Wim belga állampolgár, aki egyetemi diplomáját Hollandiában kívánta megszerezni. Hollandiába költözése előtt kiváltotta az európai egészségbiztosítási kártyát. Úgy tervezte, hogy tanulmányai során részmunkaidős állást vállal. Hollandiában azonban kötelező belépni az állami egészségbiztosítási rendszerbe annak, aki munkát akar vállalni az országban, még akkor is, ha az illető rendelkezik érvényes európai egészségbiztosítási kártyával. A biztosítás díja egy évre hozzávetőleg 1100 eurót tesz ki. Az egészségbiztosítási alapdíj miatt a hollandiai munkavállalás költségesebbnek bizonyult, mint ahogy azt Wim remélte.

Nyugdíjasok

Egészségbiztosítás a lakhely szerinti országban

Ha Ön nyugdíjat kap abban az országban, ahol él, Ön és családtagjai az adott ország egészségügyi ellátórendszerébe tartoznak - függetlenül attól, hogy más Ön más országoktól is kap-e nyugdíjat.

Konkrét eset

Ismerje meg az egészségügyi rendszert új lakóhelyén

Nicolas majdnem egész életében Franciaországban élt és dolgozott, kivéve azt a néhány évet, amikor fiatal korában pincérként vállalt munkát Olaszországban.

Amikor Nicolas nyugdíjba vonul, Olaszországba költözik. A nyugdíja két részből fog állni: egy olasz nyugdíjból, amely az Olaszországban, illetve egy francia nyugdíjból, amely a Franciaországban munkával töltött évek alapján jár neki.

Mivel állandó tartózkodási helye Olaszország, ÉS mivel az olasz hatóságtól kap öregségi nyugdíjat, Nicolas az olasz egészségbiztosítási rendszerhez tartozik, és már nem tagja a francia rendszernek.

Ha Ön nem részesül nyugdíjban vagy bármilyen más juttatásban a lakhelye szerinti országban, két eset lehetséges:

 • ha egy másik uniós ország folyósít nyugdíjat Önnek, akkor Ön annak az országnak az egészségbiztosítási rendszerébe tartozik;
 • ha egynél több uniós ország folyósít Önnek nyugdíjat, akkor Ön annak az országnak az egészségügyi ellátórendszerébe tartozik, ahol a leghosszabb ideig volt biztosított.

Mindkét esetben kérelmeznie kell az egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolását az S1 nyomtatványon (a volt E 121 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságánál, amelynek az egészségbiztosítási rendszerébe Ön tartozik.

Ez az igazolás a lakóhely szerinti országban az Ön számára teljes körű egészségügyi ellátáshoz biztosít jogosultságot. Az igazolást be kell ott nyújtania a lakhely szerinti egészségbiztosítási hatósághoz.

Elméletileg Ön és a családja teljes körű orvosi ellátásra kizárólag a lakóhelye szerinti országban jogosult. Egyes országok (lásd lent a listát) azonban a külföldön élő - de az ő szociális biztonsági rendszerükbe tartozó - nyugdíjasoknak is teljes körű egészségbiztosítást kínálnak a saját területükön.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott

Ha az Önnek nyugdíjat folyósító ország az alábbi listán szereplő országok valamelyike, Ön és családtagjai jogosultak arra, hogy az Önnek nyugdíjat folyósító országban és a lakóhelyük szerinti országban is (ha e kettő eltér egymástól) teljes körű egészségbiztosítással rendelkezzenek.

 

Ausztria

Franciaország

Hollandia

Belgium

Németország

Lengyelország

Bulgária

Görögország

Szlovénia

Ciprus

Magyarország

Spanyolország

Cseh Köztársaság

Luxemburg

Svédország

Amennyiben Ön olyan országban fizetett nyugdíjjárulékot, amely nem szerepel a fenti listán, teljes körű egészségbiztosításra kizárólag a lakóhelye szerinti országban lesz jogosult.

Korábbi határ menti ingázók

Amennyiben legutolsó munkahelye határ menti ingázást tett szükségessé, azaz egy bizonyos országban élt, de egy másikba járt dolgozni, Önre a következők vonatkoznak:

Kezelés folytatása

Nyugdíjasként Ön továbbra is igénybe veheti azt a kezelést, amelyet abban az országban kezdtek meg, ahol Ön nyugdíjazása előtt dolgozott. Ez az Ön hozzátartozóira is érvényes, amennyiben kezelésüket a következő országok valamelyikében kezdték meg:

 

Ausztria

Németország

Portugália

Belgium

Görögország

Románia

Bulgária

Lettország

Szlovákia

Ciprus

Luxemburg

Szlovénia

Cseh Köztársaság

Málta

 

Franciaország

Lengyelország

 

2014. május 1-jétől ez az alábbi országok valamelyikében megkezdett kezelésekre is érvényes lesz:

 

Észtország

Olaszország

Hollandia

Magyarország

Litvánia

Spanyolország

Annak érdekében, hogy továbbra is részesüljön abban a kezelésben, amelyet a korábbi munkahelye szerinti országban kezdtek meg, Önnek be kell nyújtania a S3 nyomtatványt a szóban forgó ország egészségügyi hatóságainak.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott, illetve ahol jelenleg él

Amennyiben a nyugdíjazását megelőző öt év alatt legalább két évig határ menti ingázóként dolgozott, Ön mind a lakóhelye szerinti országban, mind a korábbi munkavállalás helye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátást igénybe venni.

Ez a hozzátartozóira is vonatkozik, amennyiben az Ön jelenlegi lakóhelye szerinti ország és az az ország, ahol korábban dolgozott, egyaránt szerepel a következő listán:

 

Ausztria

Németország

Spanyolország

Belgium

Luxemburg

 

Franciaország

Portugália

 

Annak érdekében, hogy orvosi kezelésben részesülhessen a lakóhelye szerinti országban is és abban az országban is, ahol korábban dolgozott, be kell nyújtania az S3 nyomtatványt az adott országok egészségügyi hatóságainak.S3 nyomtatvány

A nemzeti egészségügyi ellátórendszerek jelentősen eltérnek egymástól Európában

Az uniós országok maguk döntenek arról, hogy az ellátásokra és szolgáltatásokra való jogosultságot milyen feltételekhez kötik. Például ha Ön a jelenlegi lakóhelye szerinti országban igényel orvosi ellátást, valószínűleg nem pontosan ugyanazokra a szolgáltatásokra lesz jogosult és nem ugyanazon az áron, mint hazájában.

A súlyos félreértések és komoly problémák elkerülése végett érdemes kiutazás előtt tájékozódnia a célország egészségügyi rendszeréről, illetve felvennie a kapcsolatot a nemzeti kapcsolattartó ponttal.

Konkrét eset

Ismerje meg a szociális biztonsági rendszert új lakhelyén

Susanne egész életében Németországban dolgozott, de nyugdíjazásakor Spanyolországba költözött. Amikor megbetegedett, egy magáncéget bízott meg otthoni ápolásával, mivel Spanyolországban az állami egészségbiztosítás nem terjed ki az otthoni gondozásra.

A német biztosítás fedezte a költségek egy részét, de Susanne önrésze sokkal magasabb lett, mint az az összeg, amit Németországban kellett volna fizetnie hasonló helyzetben. Ez a német és a spanyol ellátások rendszere közötti eltérésekből adódott.

Különbségek a rokkantsági szint megállapításában

Ha Ön rokkantsági nyugdíjat vagy más jellegű rokkantsági juttatást igényel, előfordulhat, hogy minden egyes ország, ahol élete folyamán dolgozott, ragaszkodni fog ahhoz, hogy külön-külön megvizsgálja. Előfordulhat, hogy míg az egyik ország Önt súlyosan rokkantnak nyilvánítja, addig egy másik ország egyáltalán nem nyilvánítja rokkantnak.

További információk a rokkantsági nyugdíjakról Európában

EU-jogszabályok
 • 883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról English
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz