Navigointipolku

Päivitetty : 12/12/2014

health

Sairausvakuutus ulkomailla

EU:ssa sosiaaliturvastasi ja sairausvakuutuksestasi vastaava maa määräytyy taloudellisen asemasi ja asuinpaikkasi mukaan, ei kansallisuutesi mukaan. Varmista, että olet selvillä siitä, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut. Et voi valita kyseistä maata.

Jos olet epävarma terveydenhoitoon liittyvistä oikeuksistasi ja haluat tarkistaa asian ennen kuin saat hoitoa, kussakin EU-maassa on vähintään yksi kansallinen yhteyspiste, josta saa tietoa korvauksista ja mahdollisista enimmäismääristä.

Joihinkin työntekijä- ja eläkeläisryhmiin sovelletaan erityisehtoja.

Rajatyöntekijä

Jos olet nk. rajatyöntekijä eli työssä yhdessä EU-maassa, mutta asut toisessa, sinulla on oikeus sairaanhoitoon molemmin puolin rajaa.

Rekisteröidy ensin työskentelymaasi sairausvakuutusjärjestelmään ja pyydä sairausvakuutuksesta vastaavalta viranomaiselta S1-lomake (entinen E106-lomake). Tällä lomakkeella sinä ja huollettavasi saatte oikeuden päästä asuinmaasi sairausvakuutuksen piiriin.

Huollettavillasi on samat oikeudet kuin sinullakin, jos asut ja työskentelet jossakin seuraavista maista:

 

Itävalta

Saksa

Portugali

Belgia

Kreikka

Romania

Bulgaria

Latvia

Slovakia

Kypros

Luxemburg

Slovenia

Tšekki

Malta

 

Ranska

Puola

 

Jos asut tai olet töissä Alankomaissa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Liettuassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Unkarissa, Virossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, huollettavasi eivät saa kahta sairausvakuutuskorttia. He pääsevät hoitoon työskentelymaassasi vain, jos ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • hoidosta tulee lääketieteellisin perustein välttämätöntä maassaoleskeluaikana, kun otetaan huomioon hoidon laatu ja oleskelun oletettu kesto
 • kyseisten maiden tai viranomaisten välillä on asiaa koskeva sopimus
 • asuinmaanne sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen on antanut luvan etukäteen S2-lomakkeella (entisellä E112-lomakkeella).

Sairaan lapsen hoitaminen - Jos olet rajatyöntekijä ja jäät töistä pois sairaan lapsen hoitamista varten, tarkista sairausvakuutuksestasi, onko sinulla oikeutta etuisuuksiin. Oikeutta ei välttämättä ole, jos lapsesi on vakuutettu puolisosi mukana asuinmaassanne.

Lyhytaikainen työkomennus ulkomailla (alle kaksi vuotta)

Jos olet lyhytaikaisella työkomennuksella ulkomailla (alle kaksi vuotta), voit halutessasi jäädä kotimaasi sairausvakuutuksen piiriin (maa, josta sinut on lähetetty työkomennukselle ja joka siis vastaa sosiaaliturvastasi).

Jos jäät kotimaasi sairausvakuutuksen piiriin, pyydä kotimaasi terveydenhuoltoviranomaisilta S1-lomake (entinen E106-lomake). Näin sinulla ja perheelläsi on oikeus saada terveydenhoitoa työskentelymaassasi oleskelunne aikana. Anna S1-lomake työskentelymaasi terveydenhuoltoviranomaisille maahan saapuessasi.

Ulkomailla työkomennuksella oleva virkamies

Jos olet ulkomailla työkomennuksella oleva virkamies, sinulla on oikeus sairaanhoitoon asuinmaassasi. Tätä varten sinun on pyydettävä S1-lomake (entinen E106-lomake - todistus siitä, että sinulla ja perheelläsi on oikeus terveydenhoitoon, kun asutte toisessa maassa kuin siinä, jossa sairausvakuutuksenne on voimassa) sinut lähettäneen maan sairausvakuutuslaitokselta ja toimitettava se työskentelymaasi sairausvakuutuslaitokselle.

Ulkomailla opiskelijana, tutkijana tai harjoittelijana

Jos menet toiseen EU-maahan opiskelemaan, tutkimustyöhön tai työharjoitteluun, sinulla on oltava kyseisessä maassa kattava sairausvakuutus.

 • Jos olet työssä isäntämaassasi, sinun on liityttävä sen terveydenhuoltojärjestelmään.

  Joskus myös väitöskirjaa tekeviä opiskelijoita pidetään maassa asuvina työntekijöinä eikä opiskelijoina. Tällaisessa tapauksessa heidän on liityttävä isäntämaan terveydenhuoltojärjestelmään tai otettava yksityinen sairausvakuutus.

 • Jos et ole työssä, yksi vaihtoehto on eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos sinulle voidaan myöntää sellainen.
 • Jos oma yliopistosi tai tutkimuslaitoksesi lähettää sinut tilapäisesti toisessa EU-maassa sijaitsevaan yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, pysyt kotimaasi terveydenhuolto- ja sairausvakuutusjärjestelmässä koko oleskelusi ajan. Tällöin sinun on haettava eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai S1-lomaketta ennen lähtöäsi.

  Tarkista sairausvakuutuslaitoksesta tai kotimaasi kansallisesta yhteyspisteestä, kattaako oman maasi sairausvakuutus terveydenhoitokulusi koko ulkomailla oleskelusi ajan.

Jos olet kotimaasi sairausvakuutuksen piirissä ulkomailla oleskellessasi, terveydenhoitoon liittyvät hallinnolliset menettelyt voivat olla yksinkertaisempia, jos sinulla on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Eräät kansalliset sairausvakuutuslaitokset vastaavat toisessa maassa annettavan terveydenhoidon kustannuksista vain rajallisen ajan. Näin on yleensä, jos olet yli 28- tai 30-vuotias opiskelija tai työharjoittelussa ulkomailla. Jos näin on sinun tapauksessasi, sinun on rekisteröidyttävä isäntämaasi terveydenhuoltojärjestelmään tai otettava yksityinen sairausvakuutus.

Esimerkkitapaus

Ota selvää paikallisista sosiaaliturvasäännöistä

Wim on Belgian kansalainen, joka on muuttanut Alankomaihin yliopistotutkinnon suorittamista varten. Mukanaan hänellä on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Wim aikoi tehdä osa-aikatöitä opintojensa aikana. Alankomaissa työskentelevän on kuitenkin pakko ottaa maan oma perussairausvakuutus, joka maksaa noin 1 100 euroa vuodessa, vaikka hänellä olisikin voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Perussairausvakuutuksen kustannusten vuoksi työnteko onkin kalliimpaa kuin Wim oli odottanut.

Eläkeläinen

Terveydenhoito asuinmaassa

Jos saat eläkettä asuinmaastasi, sinä ja perheesi kuulutte kyseisen maan sairausvakuutusjärjestelmään riippumatta siitä, saatko eläkettä myös jostain toisesta maasta.

Esimerkkitapaus

Ota selvää uuden asuinmaasi sairausvakuutusjärjestelmästä

Nicolas on asunut ja ollut töissä Ranskassa lähes koko työuransa ajan lukuun ottamatta muutamaa nuoruusvuotta, jolloin hän työskenteli Italiassa tarjoilijana.

Eläkkeelle jäätyään Nicolas muuttaa Italiaan. Hänen eläkkeensä koostuu kahdesta osasta: italialaisesta eläkkeestä, jota on kertynyt Italian-työvuosien aikana, sekä ranskalaisesta eläkkeestä, jota maksetaan Ranskan työurasta.

Nicolas asuu Italiassa JA saa vanhuuseläkettä Italiasta, minkä vuoksi hän kuuluu Italian sairausvakuutusjärjestelmään. Hän ei siis enää ole Ranskan järjestelmän piirissä.

Jos et saa eläkettä tai muita tuloja asuinmaastasi, tilanne on jompikumpi seuraavista:

 • jos saat eläkettä toisesta EU-maasta, kuulut kyseisen maan sairausvakuutusjärjestelmään
 • jos saat eläkettä useasta muusta EU-maasta, kuulut sen maan sairausvakuutusjärjestelmään, jossa sairausvakuutuksesi on ollut voimassa pisimmän aikaa.

Molemmissa tapauksissa sinun on pyydettävä todistusta oikeudesta terveydenhoitoon eli S1-lomaketta (entinen E121-lomake) sen maan sairausvakuutuksesta vastaavalta viranomaiselta, jonka sairausvakuutusjärjestelmään kuulut.

Todistuksella vahvistetaan oikeutesi kaikkeen terveydenhoitoon asuinmaassasi. Sinun on toimitettava todistus asuinmaasi sairausvakuutuksesta vastaavalle viranomaiselle.

Periaatteessa sinulla ja perheelläsi on täysi oikeus sairaanhoitoon vain asuinmaassanne. Tästä huolimatta eräät maat (ks. luettelo jäljempänä) tarjoavat omalla alueellaan täyden oikeuden terveydenhoitoon myös sellaisille ulkomailla asuville eläkeläisille, jotka ovat näiden maiden sosiaaliturvajärjestelmän piirissä.

Terveydenhoito entisessä työskentelymaassa

Sinulla ja perheenjäsenilläsi on täysi oikeus terveydenhoitoon sekä siinä maassa, joka maksaa eläkkeesi että nykyisessä asuinmaassasi (jos kyseessä on kaksi eri maata), jos eläkkeesi maksaa jokin seuraavista maista:

 

Itävalta

Ranska

Alankomaat

Belgia

Saksa

Puola

Bulgaria

Kreikka

Slovenia

Kypros

Unkari

Espanja

Tšekki

Luxemburg

Ruotsi

Jos maksoit eläke- ja sairausvakuutusmaksusi maassa, jota ei ole edellä olevassa luettelossa, sinulla on täysi oikeus terveydenhoitoon vain asuinmaassasi.

Entinen rajatyöntekijä

Jos viimeisin työpaikkasi oli eri maassa kuin missä asuit eli olit nk. rajatyöntekijä, seuraavat tapaukset koskevat sinua:

Hoidon jatkaminen

Eläkkeelle jäätyäsikin voit edelleen jatkaa hoitoa, joka aloitettiin työskentelymaassasi. Tämä koskee myös huollettaviasi, jos heidän hoitonsa alkoi jossakin seuraavista maista:

 

Itävalta

Saksa

Portugali

Belgia

Kreikka

Romania

Bulgaria

Latvia

Slovakia

Kypros

Luxemburg

Slovenia

Tšekki

Malta

 

Ranska

Puola

 

Toukokuun 1. päivästä 2014 alkaen mukaan tulevat lisäksi seuraavat maat:

 

Viro

Italia

Alankomaat

Unkari

Liettua

Espanja

Jos haluat jatkaa entisessä työskentelymaassasi aloitettua hoitoa, sinun on toimitettava kyseisen maan terveysviranomaisille S3-lomake.

Terveydenhoito asuinmaassa ja entisessä työskentelymaassa

Jos olet ollut ainakin kaksi vuotta rajatyöntekijänä eläkkeelle jäämistäsi edeltävien viiden vuoden aikana, sinulla on oikeus terveydenhoitoon sekä asuinmaassasi että entisessä työskentelymaassasi.

Tämä koskee myös huollettaviasi, jos nykyinen asuinmaasi ja entinen työskentelymaasi kuuluvat molemmat seuraaviin maihin:

 

Itävalta

Saksa

Espanja

Belgia

Luxemburg

 

Ranska

Portugali

 

Jos haluat oikeuden sairaanhoitoon sekä asuinmaassasi että entisessä työskentelymaassasi, sinun on toimitettava kyseisen maan terveysviranomaisille S3-lomake.

Kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät poikkeavat toisistaan huomattavasti eri puolilla Eurooppaa

EU-maat saavat vapaasti määrittää etuuksien ja palveluiden käyttöoikeuksia koskevat sääntönsä. Jos esimerkiksi tarvitset sairaanhoitoa nykyisessä asuinmaassasi, sinulla ei luultavasti ole oikeutta saada täsmälleen samaa palvelua samaan hintaan kuin kotimaassasi.

Ota selvää isäntämaasi sosiaaliturvajärjestelmästä tai ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen. Näin vältät ongelmat ja väärinkäsitykset, joilla saattaa olla pahimmillaan vakavia seurauksia.

Esimerkkitapaus

Ota selvää uuden asuinmaasi sosiaaliturvajärjestelmästä

Susanne oli koko työuransa töissä Saksassa ja muutti eläkkeelle jäätyään Espanjaan. Sairastuttuaan hän teki sopimuksen yksityisen kotisairaanhoitopalvelun kanssa, koska Espanjassa ei ole julkista kotisairaanhoitoa kattavaa vakuutusjärjestelmää.

Osa kustannuksista korvattiin Susannen saksalaisesta kotisairaanhoitovakuutuksesta, mutta Susannen maksettavaksi jäänyt osuus oli huomattavasti korkeampi kuin se, joka häneltä olisi veloitettu, jos hän olisi jäänyt asumaan Saksaan. Tämä johtui Saksan ja Espanjan etuusjärjestelmien välisistä eroista.

Erot työkyvyttömyysasteen arvioinnissa

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai -etuutta, jokainen maa, jossa olet ollut töissä, voi haluta tutkia työkyvyttömyytesi erikseen. Yhdessä maassa sinut saatetaan arvioida vakavasti työkyvyttömäksi, toisessa taas sinua ei välttämättä pidetä työkyvyttömänä lainkaan.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeistä Euroopassa.

EU-lainsäädäntö
 • Asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta English
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa