Navigačný riadok

Aktualizované : 27/06/2016

health

Zdravotné poistenie v prípade krátkodobých pobytov

Ak neočakávane ochoriete počas dočasného pobytu v zahraničí napr. počas dovolenky, služobnej cesty alebo štúdia, máte ako občan EÚ nárok na akékoľvek lekárske ošetrenie, ktoré nemôže počkať do vášho návratu domov. Máte rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny.

Počas všetkých ciest do zahraničia by ste mali mať so sebou svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento preukaz je fyzickým dôkazom toho, že ste poistený v krajine EÚ, a zjednoduší proces platby a náhrady výdavkov.

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v prípade súkromnej zdravotnej starostlivosti), nemôže vám byť ošetrenie odmietnuté. Je však možné, že zaň budete musieť zaplatiť vopred a vaše výdavky si nahradiť po návrate domov.

Existujú veľké rozdiely v postupoch medzi neplánovanou zdravotnou starostlivosťou (ak neočakávane ochoriete) a plánovaným lekárskym ošetrením (ak cestujete do zahraničia osobitne s cieľom získať lekárske ošetrenie).

Ako získať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

V niektorých krajinách sa európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva spolu s vnútroštátnou kartou poistenca. V iných krajinách oň musíte požiadať. Jeho vydanie by malo byť bezplatné. Mali by ste ho získať bezplatne vo vašej zdravotnej poisťovni English ešte pred odchodom do zahraničia.

Existujú určité podvodné webové lokality, ktoré uvádzajú, že si európsky preukaz zdravotného poistenia môžete objednať za poplatok. Tieto lokality nepoužívajte a namiesto toho sa obráťte priamo na vášho poskytovateľa zdravotného poistenia.

Nezabudnite sa informovať u vášho poskytovateľa povinného zdravotného poistenia, do akej miery sa vaše zdravotné poistenie vzťahuje na členov vašej rodiny.

Viac informácií o európskom preukaze zdravotného poistenia v krajinách:

Zvoľte:

 • Rakúsko Deutsch
 • Belgicko Nederlands français
 • Bulharsko (BG English)
 • Cyprus English
 • Česká republika čeština English
 • Dánsko Dansk English
 • Estónsko (ET Eesti) (EN English)
 • Fínsko (FI suomi) (SV svenska) (EN English)
 • Francúzsko (FR français)
 • Nemecko PDF [236 KB] Deutsch
 • Grécko (EL English)
 • Maďarsko magyar
 • Island English English
 • Írsko (EN English)
 • Taliansko (IT English)
 • Lotyšsko Latviešu English
 • Lichtenštajnsko Deutsch
 • Litva Lietuvių English
 • Luxembursko français
 • Malta (EN English)
 • Holandsko (NL English)
 • Nórsko norsk English
 • Poľsko polski
 • Portugalsko português
 • Rumunsko română
 • Slovensko (SK)
 • Slovinsko (SL suomi Slovenščina)
 • Španielsko español français English
 • Švédsko (SV svenska)
 • Spojené kráľovstvo English

Upozorňujeme, že Európska komisia nie je zodpovedná za obsah externých webových lokalít.

Obmedzenia týkajúce sa používania európskeho preukazu zdravotného poistenia:

 • príslušníci nečlenských krajín EÚ nemôžu využiť európsky preukaz na lekárske ošetrenie v Dánsku
 • Príslušníci Chorvátska nemôžu využiť európsky preukaz vo Švajčiarsku.
 • Preukaz nepokrýva záchranné služby a repatriáciu. Nepokrýva ani prevoz zo zahraničia domov v prípade vážneho ochorenia alebo úrazu. Na pokrytie týchto výdavkov takisto potrebujete osobitné poistenie.
 • Preukaz nepokrýva služby súkromnej zdravotnej starostlivosti ani náklady na plánované ošetrenie v inej krajine EÚ.

Príklad

Uzavrite doplnkové poistenie rizík spojených s cestovaním

Sven, švédsky občan, navštevoval Francúzsko, kde sa venoval speleológii. Počas jedného zo svojich výletov zostal uväznený v jaskyni a musela ho vyslobodiť francúzska záchranná služba. Domov mu prišiel veľký účet, ktorý musel uhradiť v plnej výške, pretože na pátracie a záchranné služby sa európsky preukaz zdravotného poistenia nevzťahuje.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo