Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-12-19

health

Sveikatos draudimas lankantis užsienyje

Netikėtai susirgęs per viešnagę užsienyje - atostogaudamas, lankydamasis verslo reikalais arba studijuodamas, - kaip ES pilietis turite teisę į bet kokį gydymą, kurį būtina suteikti nedelsiant, t. y. dar iki grįžtant namo. Turite tokias pačias teises į sveikatos priežiūrą kaip ir šalyje, kurioje esate, apdrausti gyventojai.

Vykdamas į užsienį visuomet turėtumėte pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Ši kortelė - fizinis įrodymas, kad esate apdraustas ES šalyje. Ją turint mokėjimo ir išlaidų kompensavimo tvarka bus paprastesnė.

Jei Europos sveikatos draudimo kortelės neturite arba ja naudotis negalite (pavyzdžiui, jei ketinate naudotis privačios sveikatos priežiūros paslaugomis), jūsų gydyti atsisakyti negali, bet jums gali tekti už gydymo paslaugas susimokėti iš anksto ir prašyti kompensuoti išlaidas grįžus namo.

Neplaninei sveikatos priežiūrai (kai susergate netikėtai) ir planiniam gydymui (jei į užsienį vykstate būtent gydytis) taikoma tvarka labai skiriasi.

Kaip prašyti Europos sveikatos draudimo kortelės?

Kai kuriose šalyse Europos sveikatos draudimo kortelė išduodama kartu su nacionaline sveikatos kortele. Kitose šalyse turite jos prašyti atskirai. Už ją mokėti jums neturėtų reikėti. Kortelę iš savo sveikatos draudimo įstaigos turėtumėte gauti prieš išvykdamas iš savo šalies.

Kai kurie sukčiai sukūrė svetaines, kuriose tvirtinama, kad jose galite užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę už tam tikrą mokestį. Niekada jomis nesinaudokite! Geriau tiesiogiai susisiekite su savo valstybinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Pasiteiraukite privalomojo sveikatos draudimo įstaigos, kiek jūsų sveikatos draudimu apdrausti ir jūsų šeimos nariai.

Daugiau informacijos apie Europos sveikatos draudimo kortelę:

Pasirinkite:

 • Austrija (DE)
 • Belgija (FR) (NL)
 • Bulgarija (BG)
 • Kipras (EL) (EN)
 • Čekija (CS)
 • Danija (DA) (EN)
 • Estija (ET) (EN)
 • Suomija (FI) (SV) (EN)
 • Prancūzija (FR)
 • Vokietija pdf [236 KB] Deutsch
 • Graikija (EL)
 • Vengrija [164 KB] Deutsch français (HU)
 • Islandija (IS) (EN)
 • Airija (EN)
 • Italija (IT)
 • Latvija (LV) (EN)
 • Lichtenšteinas (DE (apie tarnybą) )
 • Lietuva (LT) (EN)
 • Liuksemburgas (FR)
 • Malta (EN)
 • Nyderlandai (NL)
 • Norvegija (NO)
 • Lenkija (PL)
 • Portugalija (PT)
 • Rumunija (RO)
 • Slovakija (SK)
 • Slovėnija (SL)
 • Ispanija (ES) (EN) (FR)
 • Švedija (SV)
 • Jungtinė Karalystė (EN)

Europos Komisija už išorės svetainių turinį neatsako.

Naudojimosi Europos sveikatos draudimo kortele apribojimai:

 • ES nepriklausančių šalių piliečiai negali naudotis Europos sveikatos draudimo kortele gydymo paslaugoms gauti Danijoje;
 • Kroatijos piliečiai negali naudotis Europos sveikatos draudimo kortele Šveicarijoje;
 • kortelė jums nepadės gelbėjimo ir repatriacijos atvejais. Jei jus reikėtų nemokamai parvežti namo, jei lankydamiesi kitoje šalyje rimtai susirgtumėte ar jums atsitiktų nelaimė, po kurios laikinai taptumėte neįgalus, jums reikės atskiro draudimo;
 • naudodamiesi kortele negalėsite prašyti padengti jūsų privačios sveikatos priežiūros arba planinio gydymo išlaidų kitoje ES šalyje.

Atsitikimas

Apsidrauskite papildomu draudimu kelionių rizikai padengti

Švedijos pilietis Svenas išvyko į Prancūziją patyrinėti urvų. Per vieną išvyką jis įstrigo plyšyje, iš kurio jį išgelbėjo Prancūzijos gelbėjimo tarnybos. Grįžęs namo jis gavo didžiulę sąskaitą ir turėjo apmokėti ją visą, nes Europos sveikatos draudimo kortele paieškos ir gelbėjimo paslaugos nepadengiamos.

ES teisės aktai

 • Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo English
 • Reglamentas 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką English
 • Reglamentas 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo English
Pagalba