Navigacijski put

Ažurirano : 27/06/2016

health

Zdravstveno osiguranje za privremeni boravak

Kao državljanin EU-a, ako se neočekivano razbolite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu ‑ bilo da ste na odmoru, poslovnom putovanju ili na studiju ‑ imate pravo na bilo koju medicinsku pomoć koja ne može pričekati do vašeg povratka u domovinu. Imate ista prava na zdravstvenu skrb kao i ljudi koji su osigurani u državi u kojoj se nalazite.

Na sva putovanja u inozemstvo sa sobom uvijek ponesite svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Ova kartica je fizički dokaz da ste osigurani u jednoj od država EU-a i olakšat će postupke plaćanja i nadoknade troškova.

Ako nemate europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO), ili je ne možete koristiti (na primjer, za privatnu zdravstvenu skrb), liječenje vam se ne može uskratiti, ali možda ćete ga morati platiti unaprijed i nadoknadu zatražiti tek po povratku u domovinu.

Postoji velika razlika između neplanirane zdravstvene skrbi (kada se iznenada razbolite) i planirane medicinske pomoći (ako putuje u inozemstvo izričito radi liječenja).

Podnošenje zahtjeva za europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO)

U nekim se državama europska kartica zdravstvenog osiguranja izdaje zajedno s nacionalnom karticom zdravstvenog osiguranja. U drugim ćete državama za nju morati podnijeti zahtjev. Za nju ne biste trebali ništa platiti. Trebali biste je dobiti besplatno od svojeg zdravstvenog osiguravatelja English prije odlaska u inozemstvo.

Postoji nekoliko obmanjujućih web-mjesta na kojima je navedeno da europsku karticu zdravstvenog osiguranja možete naručiti uz naknadu.

Provjerite s vašim državnim zdravstvenim osiguravateljem koliko su članovi vaše obitelji obuhvaćeni vašim zdravstvenim osiguranjem.

Saznajte više o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja u:

Odaberite:

 • Austrija Deutsch
 • Belgija Nederlands français
 • Bugarska (BG English)
 • Cipar English
 • Češka Republika čeština English
 • Danska Dansk English
 • Estonija (ET Eesti) (EN English)
 • Finska (FI suomi) (SV svenska) (EN English)
 • Francuska (FR français)
 • Njemačka pdf [236 KB] Deutsch
 • Grčka (EL English)
 • Mađarska magyar
 • Island English English
 • Irska (EN English)
 • Italija (IT English)
 • Latvija Latviešu English
 • Lihtenštajn Deutsch
 • Litva Lietuvių English
 • Luksemburg français
 • Malta (EN English)
 • Nizozemska (NL English)
 • Norveška norsk English
 • Poljska polski
 • Portugal português
 • Rumunjska română
 • Slovačka (SK Slovenčina)
 • Slovenija (SL suomi Slovenščina)
 • Španjolska español français English
 • Švedska (SV svenska)
 • Ujedinjena Kraljevina English

Europska komisija nije odgovorna za sadržaj vanjskih web-mjesta.

Ograničenja za korištenje europske kartice zdravstvenog osiguranja:

 • osobe koje nisu državljani države članice EU-a ne mogu koristiti svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja za medicinsku pomoć u Danskoj
 • hrvatski državljani ne mogu koristiti svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj.
 • Kartica vam nije od pomoći za spašavanje i povratak u domovinu. Ako vam je potreban besplatan prijevoz u domovinu, ili ako se za vrijeme posjeta drugoj državi EU-a ozbiljno razbolite ili pretrpite nezgodu koja je prouzročila nesposobnost, trebat će vam zasebno pokriće osiguranja.
 • Karticom se ne pokriva privatna zdravstvena skrb ili troškovi zdravstvene skrbi planiranog liječenja u drugoj državi članici EU-a.

Primjer

Sklopite dopunsko putno osiguranje

Sven, švedski državljanin, otišao je u Francusku radi špiljarstva. Za vrijeme jednog od njegovih putovanja zaglavio je u špilji pa su ga francuske službe spašavanja morale osloboditi. Po povratku kući, primio je ogroman račun kojeg je u potpunosti morao podmiriti jer pronalaženje i spašavanje nisu obuhvaćeni europskom karticom zdravstvenog osiguranja.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje