Sti

Opdateret : 18/05/2015

health

Sygesikring under midlertidige ophold

Hvis du pludselig bliver syg under et midlertidigt ophold i udlandet, har du – uanset om du er på ferie, forretningsrejse eller studieophold – ret til enhver form for lægehjælp, som ikke kan vente, til du kommer hjem. Du har de samme rettigheder til lægehjælp som folk, der er forsikret i det land, du opholder dig i.

Tag altid dit europæiske sygesikringskort med dig, når du rejser til udlandet. Kortet er det fysiske bevis for, at du er forsikret i et EU-land, og gør det lettere at betale og få penge tilbage.

Hvis du ikke har et europæisk sygesikringskort, eller hvis du ikke kan bruge det (f.eks. til privat behandling), kan lægen eller hospitalet ikke afvise at behandle dig, men du skal måske betale på stedet og søge om refusion , når du kommer hjem.

Der er store forskelle mellem procedurerne for akut lægehjælp (når du pludselig bliver syg) og planlagt behandling (hvis du rejser til udlandet netop for at blive behandlet).

Ansøgning om et europæisk sygesikringskort

I nogle lande bliver det europæiske sygesikringskort udstedt sammen med landets eget sygesikringsbevis. I andre skal man søge om at få et. Det koster ikke noget. Du kan få det af sygesikringen, inden du rejser hjemmefra.

Der findes nogle tvivlsomme websites, hvor man kan bestille et europæisk sygesikringskort mod betaling. Undgå dem og kontakt i stedet din offentlige sygesikring direkte.

Husk at spørge din offentlige sygesikring, i hvilken grad din familie er dækket.

Læs mere om det europæiske sygesikringskort i:

Vælg:

 • Østrig (DE)
 • Belgien (FR) (NL)
 • Bulgarien (BG)
 • Cypern (EL) (EN)
 • Tjekkiet (CS)
 • Danmark (DA) (EN)
 • Estland (ET) (EN)
 • Finland (FI) (SV) (EN)
 • Frankrig (FR)
 • Tyskland pdf [236 KB] Deutsch
 • Grækenland (EL)
 • Ungarn [164 KB] Deutsch français (HU)
 • Island (IS) (EN)
 • Irland (EN)
 • Italien (IT)
 • Letland (LV) (EN)
 • Liechtenstein (DE (Læs mere) )
 • Litauen (LT) (EN)
 • Luxembourg (FR)
 • Malta (EN)
 • Holland (NL)
 • Norge (NO)
 • Polen (PL)
 • Portugal (PT)
 • Rumænien (RO)
 • Slovakiet (SK)
 • Slovenien (SL)
 • Spanien (ES) (EN) (FR)
 • Sverige (SV)
 • Storbritannien (EN)

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Restriktioner for brugen af det europæiske sygesikringskort:

 • Statsborgere fra lande uden for EU kan ikke bruge deres europæiske sygesikringskort til at få lægehjælp i Danmark.
 • Kroatiske statsborgere kan ikke bruge deres europæiske sygesikringskort i Schweiz.
 • Kortet dækker ikke redning og hjemtransport. Hvis du har brug for gratis hjemtransport i tilfælde af alvorlig sygdom eller en invaliderende ulykke under et besøg i et andet EU-land, må du tegne en særskilt forsikring.
 • Kortet dækker ikke privat sundhedspleje eller udgifter til planlagt behandling i et andet EU-land.

Sagseksempel

Tegn ekstraforsikring for rejserisici

Sven fra Sverige tog til Frankrig for at kravle i huler. På en af sine ture blev han fanget i en hule og måtte have hjælp af et fransk redningshold til at komme fri. Da han kom hjem, fik han en kæmperegning, som han selv måtte betale, fordi eftersøgnings- og redningsaktioner ikke er dækket af det europæiske sygesikringskort.

EU-lovgivning

 • Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser English
 • Forordning 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
 • Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester