Навигационна пътека

Актуализация : 18/05/2015

health

Медицинска помощ при временен престой

Като гражданин на ЕС при неочаквано заболяване при временен престой в чужбина - независимо дали става дума за почивка, командировка или за учене - имате право на всички видове лечение, които не могат да бъдат отложени до прибирането ви във вашата страна. Имате същото право на здравно обслужване като лицата, осигурявани в страната, в която се намирате.

При пътуване в чужбина винаги носете със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Тази карта е реално доказателство, че сте осигурен в страна от ЕС, и ще опрости процедурите по заплащане и възстановяване на разходи.

Ако нямате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или не можете да я използвате (например за частна медицинска помощ), не може да ви бъде отказано лечение, но може да се наложи да заплатите предварително за него и да поискате възстановяване на разходите си във вашата страна.

Съществува голяма разлика в процедурите при непланирано лечение (когато се разболеете неочаквано) и при планирано лечение (ако пътувате в чужбина, за да се лекувате).

Използване на Европейска здравноосигурителна карта

В някои страни Европейската здравноосигурителна карта се издава заедно с националната здравна карта. В други трябва да поискате да ви издадат такава. Не би трябвало да заплащате нищо за нея. Трябва да я получите от вашата здравноосигурителна институция, преди да заминете в чужбина.

Някои измамници са създали уебсайтове, където ви предлагат да поръчате Европейска здравноосигурителна карта срещу определена такса. Никога не ги използвайте: свържете се директно с вашата здравноосигурителна институция.

Проверете във вашата институция за задължително здравно осигуряване до каква степен осигуровката ви обхваща членовете на вашето семейство.

Научете повече за Европейската здравноосигурителна карта в:

Изберете:

 • Австрия (DE)
 • Белгия (FR) (NL)
 • България (BG)
 • Кипър (EL) (EN)
 • Чешка република (CS)
 • Дания (DA) (EN)
 • Естония (ET) (EN)
 • Финландия (FI) (SV) (EN)
 • Франция (FR)
 • Германия pdf [236 KB] Deutsch
 • Гърция (EL)
 • Унгария [164 KB] Deutsch français (HU)
 • Исландия (IS) (EN)
 • Ирландия (EN)
 • Италия (IT)
 • Латвия (LV) (EN)
 • Лихтенщайн (DE (вижте повече) )
 • Литва (LT) (EN)
 • Люксембург (FR)
 • Малта (EN)
 • Нидерландия (NL)
 • Норвегия (NO)
 • Полша (PL)
 • Португалия (PT)
 • Румъния (RO)
 • Словакия (SK)
 • Словения (SL)
 • Испания (ES) (EN) (FR)
 • Швеция (SV)
 • Обединено кралство (EN)

Моля, имайте предвид, че Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Ограничения за използване на Европейската здравноосигурителна карта:

 • лица, които не са граждани на ЕС, не могат да използват своята Европейска здравноосигурителна карта за лечение в Дания
 • граждани на Хърватия не могат да използват своята Европейска здравноосигурителна карта в Швейцария.
 • Картата няма да ви е от полза при спасителни операции и репатриране. Ако искате да бъдете транспортирани безплатно във вашата страна в случай на сериозно заболяване или при тежък инцидент по време на посещение в друга страна от ЕС, ще ви е нужна отделна здравна застраховка.
 • Картата не покрива частна медицинска помощ или разходи за планирано лечение в друга страна от ЕС.

Лична история

Сключете допълнителна застраховка за рискове при пътуване

Свен от Швеция отива във Франция, за да се занимава със спелеология. По време на експедиция се налага да бъде спасен от една пещера от френските спасителни служби. Когато се прибира, получава огромна сметка, която трябва да заплати изцяло, тъй като спасителните дейности не са обхванати от Европейската здравноосигурителна карта.

Законодателство на ЕС

 • Директива 2011/24/ЕС относно прилагане на правата на пациентите при трансгранични здравни грижи English
 • Регламент № 987/2009, определящ процедурата за изпълнение на Регламент № 883/2009 относно координацията на системите за социална сигурност English
 • Регламент № 883/2004 относно координацията на системите за социална сигурност English
Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ