Navigacijska pot

Posodobitev : 20/04/2016

health

Nenačrtovane zdravstvene storitve - plačilo in povračilo stroškov

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Če med prebivanjem v drugi državi EU potrebujete zdravstvene storitve, sta z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja plačilo in povračilo stroškov enostavnejša.

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ste upravičeni do enakih zdravstvenih storitev - in povračila stroškov - kot zavarovanci te države. Če je zdravljenje, ki ga potrebujete, za tamkajšnje prebivalce brezplačno, vam ne bo treba plačati. Če je za zdravljenje treba plačati, lahko zaprosite za povračilo stroškov še med prebivanjem v tej državi neposredno pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje български Lietuvių français Deutsch magyar English ali pa po vrnitvi domov pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje. Stroške vam bodo povrnili v skladu s predpisi in stopnjami države, v kateri ste bili deležni zdravniške pomoči. V skladu s predpisi države vam bodo bodisi povrnili celotne stroške zdravljenja bodisi boste morali sami kriti stroške participacije. Ali pa vam bo celotne stroške zdravljenja v skladu s svojimi predpisi povrnil domači zavod za zdravstveno zavarovanje.

Praktični primer

Predpisi o socialni varnosti po posameznih državah.

Ana je vključena v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi članici A. Zaradi študija bo nekaj mesecev preživela v državi članici B, s sabo bo vzela evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki so jo izdali v državi A. Ana je noseča in bo rodila v državi B. Zdravstvene storitve med nosečnostjo in ob porodu veljajo za nujne, zato bo imela Ana v državi B vso potrebno zdravstveno pomoč. Pokazala bo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Ana bo v državi B obravnavana kot zavarovanka te države. Če je določena zdravstvena storitev brezplačna za zavarovance te države, bo brezplačna tudi za Ano. Če v državi B velja pravilo, da se najprej plača in nato zaprosi za povrnitev stroškov, bo tudi Ana zdravstvene storitve plačala v znesku, ki velja za zavarovance države B, nato pa zaprosila za povrnitev stroškov. Za povračilo stroškov mora zaprositi v državi B, kjer ji bodo stroške povrnili po stopnji, ki velja za zavarovance države B. Država B bo nato povračilo stroškov zahtevala pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi A, pri katerem je Ana zavarovana.

Če bi bil porod edini razlog za odhod v državo B, bi Anino evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko zavrnili. V tem primeru bi se morala še pred odhodom v državo B pozanimati o stroških in povračilu stroškov za porod v tujini.

Brez evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Če nimate evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali je ne morete uporabiti (denimo v zasebni bolnišnici), boste morda morali plačati za zdravstvene storitve in po prihodu domov zaprositi za povračilo. To velja za javne in zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. Vendar so pogoji različni:

  • Stroške vam bodo povrnili samo za zdravstvene storitve, do katerih ste upravičeni doma.
  • Povrnili vam bodo samo stroške, ki veljajo za zdravljenje v domači državi - in so lahko torej manjši od zneska, ki ste ga za zdravljenje dejansko plačali.

Če nujno potrebujete zdravstveno storitev, vam lahko zavod za zdravstveno zavarovanje pomaga tako, da po telefaksu ali elektronski pošti pošlje dokazilo o vašem zdravstvenem zavarovanju. Stroškov zdravstvenih storitev vam tako ne bo treba plačati takoj.

Če bi želeli preveriti svoje pravice, preden prejmete zdravstveno storitev, se lahko pozanimate pri nacionalni kontaktni točki države EU (v vsaki državi je vsaj ena taka točka), kjer vam bodo povedali, ali ste upravičeni do povračila in kakšne zgornje meje se uporabljajo.

Uporabni naslovi in spletišča po državah.

Drugačna pravila veljajo za načrtovano zdravljenje v drugi državi EU.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

V tem primeru 28 državah članicah EU ter Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici

Retour au texte en cours.