Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/04/2016

health

Neplānota veselības aprūpe: maksājumi un izdevumu atlīdzināšana

Ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti

Ja jums ir nepieciešama ārstēšanās, kad atrodaties citā ES valstī, EVAK var atvieglot maksājumu un atlīdzināšanas procedūras.

Ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti varat saņemt veselības aprūpi un prasīt, lai jūsu izdevumi tiktu atlīdzināti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas attiecas uz tās valsts pilsoņiem, kurā uzturaties. Ja jums nepieciešamā ārstēšanās vietējiem iedzīvotājiem ir par velti, jums par to nebūs jāmaksā. Ja par ārstēšanos ir jāmaksā, izdevumu atlīdzinājumu var prasīt no valsts iestādes български Lietuvių français Deutsch magyar English , kamēr uzturaties šajā valstī, un tieši te saņemt izmaksu atlīdzinājumu. Izmaksu atlīdzinājumu var prasīt arī no jūsu veselības apdrošinātāja, kad būsiet atkal mājās. Jūsu izdevumus atlīdzinās pēc tās valsts noteikumiem, kurā ārstējāties. Tādējādi jums vai nu atlīdzinās ārstēšanās izmaksas pilnībā, vai arī jums būs jāsamaksā pacienta maksa saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kur jūs ārstēja. Iespējams arī, ka jūsu apdrošinātājs atlīdzina visas izmaksas saskaņā ar saviem noteikumiem.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, kādi noteikumi par sociālo nodrošinājumu ir valstī, uz kuru dodaties.

Anna ir piederīga A valsts veselības apdrošināšanas sistēmai un pavada dažus mēnešus B valstī, lai pabeigtu studijas. Gan A, gan B ir ES dalībvalstis. Viņa ir paņēmusi līdzi savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, ko izdevusi valsts A. Anna gaida mazuli un vēlas to dzemdēt valstī B. Aprūpi grūtniecības laikā un dzemdības var uzskatīt par ārkārtas medicīnisko palīdzību, tātad Annai būs garantēta ārsta aprūpe valstī B, kad viņa tur uzrādīs Eiropas veselības apdrošināšanas karti un personu apliecinošu dokumentu.

Anna valstī B tiks ārstēta tāpat kā tad, ja viņa tajā būtu apdrošināta. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja valstī B apdrošinātie cilvēki par ārstēšanos neko nemaksā, arī Annai tā būs par velti. Ja cilvēki vispirms samaksā par pakalpojumiem un tad saņem kompensāciju, tad Annai būs jāmaksā tikpat, cik vietējiem iedzīvotājiem, un tad jāpieprasa kompensācija. Viņai vajadzētu pieteikties uz kompensāciju B valstī, kur viņai to piešķirs pēc tādas pašas likmes kā tajā apdrošinātajiem cilvēkiem (pēc tam B valsts sazināsies ar A valsts — kurā ir apdrošināta Anna — veselības apdrošināšanas iestādēm, lai saņemtu atpakaļ naudu).

Tomēr, ja Anna dotos uz B valsti tikai tādēļ, lai tur dzemdētu, Eiropas veselības apdrošināšanas karti varētu noraidīt: viņai vispirms vajadzētu nokārtot formalitātes par dzemdībām ārzemēs un tikai tad doties uz valsti B. Tad viņa jau iepriekš zinātu, kādas izmaksas tiks segtas.

Bez Eiropas veselības apdrošināšanas kartes

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes vai nevarat to izmantot (piemēram, privātā slimnīcā, kura neietilpst EVAK shēmā), jums, iespējams, būs jāsamaksā un, kad būsiet atkal mājās, jāprasa izmaksu atlīdzinājums. Tas attiecas kā uz valsts veselības aprūpes sniedzējiem, tā uz privātas veselības aprūpes sniedzējiem. Tomēr noteikumi būs atšķirīgi.

  • Jums atlīdzinās izdevumus tikai par tāda veida ārstēšanu, kāda ir pieejama pašu valstī.
  • Ārstēšanās izdevumus atlīdzinās, nepārsniedzot ārstēšanās izmaksas jūsu valstī, un tās, iespējams, ir zemākas par summu, ko samaksājāt par ārstēšanos.

Ja jums ir nepieciešama neatliekama medicīniskā aprūpe, jūsu vietējā veselības aprūpes iestāde, iespējams, var palīdzēt, pa faksu vai pa e-pastu nosūtot pierādījumu tam, ka jūsu veselība ir apdrošināta. Tā jūs varētu izvairīties no nepieciešamības maksāt uzreiz.

Ja neesat drošs par savām tiesībām un vēlaties par tām pārliecināties, pirms saņemat ārstēšanu, katrā ES valstī ir vismaz viens kontaktpunkts, kur jūs var informēt, vai jums ir tiesības uz atlīdzinājumu un vai ir spēkā kādi atlīdzinājuma griesti.

Noderīgas adreses un tīmekļa vietnes dalībvalstīs.

Spēkā būs citi noteikumi, ja uz ārzemēm dodaties ar nolūku ārstēties.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

šajā gadījumā kādā no ES 28 dalībvalstīm + Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē

Retour au texte en cours.