Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-04-20

health

Neplaninės sveikatos priežiūros mokesčiai ir kas kompensuojama

Turint Europos sveikatos draudimo kortelę

Jei jums reikėtų gydymo paslaugų lankantis kitoje ES šalyje, pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę mokėjimo ir išlaidų kompensavimo tvarka gali būti paprastesnė.

Pateikęs Europos sveikatos draudimo kortelę, sveikatos priežiūros paslaugas gauti ir prašyti kompensuoti patirtas išlaidas galite tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šalies, kurioje esate, piliečiai. Jei už jums reikiamą gydymą vietos gyventojai mokėti neturi, nemokėsite ir jūs. Jei už gydymą reikia susimokėti, galite, kol dar esate šalyje, paprašyti kompensuoti išlaidas nacionalinės institucijos ir tiesiogiai toje šalyje gauti kompensaciją arba kompensuoti išlaidas paprašyti savo sveikatos draudimo įstaigos, kai grįšite namo. Jūsų išlaidos bus padengiamos atsižvelgiant į šalies, kurioje gydėtės, taisykles ir tarifus. Tad bus kompensuotos visos gydymo išlaidos arba turėsite sumokėti paciento mokestį pagal šalies, kurioje buvo suteiktos gydymo paslaugos, taisykles. Jūsų draudimo įstaiga gali nuspręsti kompensuoti visas išlaidas pagal savo taisykles.

Atsitikimas

Sužinokite apie šalies, kurioje lankotės, socialinio draudimo taisykles

Ana apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu ES šalyje A, bet kelis paskutinius studijų mėnesius leidžia ES šalyje B. Su savimi ji turi Europos sveikatos draudimo kortelę, išduotą šalyje A. Ji laukiasi kūdikio ir gimdys būdama šalyje B. Nėštumas ir gimdymas laikomi skubia medicinine priežiūra, todėl, pateikusi Europos sveikatos draudimo ir tapatybės korteles, Ana gaus visą būtiną medicinos pagalbą šalyje B.

Anai šalyje B bus sudarytos tokios pačios sąlygos, tarsi ji būtų apdrausta toje šalyje. Vadinasi, jei tam tikros rūšies gydymas joje apdraustiems gyventojams nemokamas, mokėti nereikės ir Anai. Jei toje šalyje pacientai paprastai pirma sumoka, o paskui prašo kompensuoti išlaidas, Ana mokės tokią pačią kainą, kaip ir toje šalyje apdrausti žmonės, o tada prašys kompensacijos. Ji turėtų prašyti kompensacijos šalyje B, kurioje jai bus atlyginta tiek pat išlaidų, kaip ir toje šalyje apdraustiems žmonėms (tada šalis B susisieks su sveikatos priežiūros institucijomis šalyje A, kurioje apdrausta Ana, kad atgautų pinigus).

Jei Ana vyktų į šalį B tik dėl to, kad joje pagimdytų kūdikį, Europos sveikatos draudimo kortelė galėtų būti nepriimta: ji turėtų pasirūpinti gimdymu užsienyje dar prieš išvykdama į šalį B. Taip ji iš anksto žinotų, kiek išlaidų bus padengta.

Neturint Europos sveikatos draudimo kortelės

Jei neturite Europos sveikatos draudimo kortelės arba negalite ja naudotis (pavyzdžiui, Europos sveikatos draudimo kortelės sistemai nepriklausančioje privačioje ligoninėje), jūsų gali paprašyti susimokėti už paslaugas ir tuomet turėtumėte prašyti kompensacijos grįžę namo. Tai taikoma ir valstybiniams, ir privatiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, tačiau sąlygos bus nevienodos:

  • bus kompensuojamos tik tokio gydymo išlaidos, į kurį turite teisę savo šalyje;
  • bus kompensuota tik tokia išlaidų suma, kuri neviršija gydymo kainos jūsų šalyje. Ji gali būti mažesnė negu kaina, kurią sumokėjote už gydymą.

Jei gydymo jums reikia nedelsiant, galbūt gali padėti jūsų vietos sveikatos institucija faksu arba e. paštu išsiuntusi jūsų sveikatos draudimo įrodymą, kad jums už paslaugas nereikėtų mokėti iš anksto.

Jei nesate tikras dėl savo teisių ir norite pasitikslinti prieš pradėdamas gydytis, kiekvienoje ES šalyje yra bent vienas nacionalinis kontaktinis centras, kuris gali jus informuoti, ar turėsite teisę į kompensaciją ir ar taikomi kokie nors jos dydžio apribojimai.

Naudingi valstybių narių adresai ir interneto svetainės.

Specialiai vykstant gydytis į užsienį taikomos kitos taisyklės.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai

Šiuo atveju 28 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija

Retour au texte en cours.