Navigációs útvonal

Frissítve : 20/04/2016

health

Nem tervezett egészségügyi ellátás: költségek és költségtérítés

Az európai egészségbiztosítási kártyával

Ha orvosi ellátásra van szüksége, miközben ideiglenesen egy másik EU-országban tartózkodik, sokat segít, ha Önnél van európai egészségbiztosítási kártyája. Ha azt bemutatja, sokkal egyszerűbb lesz az ellátásért felszámolt díj folyósítása és a költségtérítés folyamata.

Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában Ön ugyanolyan feltételekkel jogosult egészségügyi ellátás igénybevételére és költségtérítésre, mint az adott ország állampolgárai. Ha a szóban forgó gyógykezelés ingyenes az adott ország lakosai számára, Önnek sem kell fizetnie érte. Ha az ellátásért fizetnie kell, költségtérítésért még az ott-tartózkodás ideje alatt az illetékes egészségbiztosítóhoz fordulhat, vagy hazatérése után az otthoni egészségpénztárhoz nyújthatja be igényét. A költségek visszatérítése annak az országnak a szabályai és visszatérítési kulcsai szerint történik, ahol Ön a kezelést igénybe vette. Ön tehát vagy a kezelés teljes költségét, vagy pedig - a vonatkozó tagállami szabályok függvényében - annak egy bizonyos hányadát megkapja költségtérítés címén. Az is lehetséges, hogy az Ön biztosítója úgy dönt, hogy saját szabályai alapján a külföldi orvosi ellátás teljes költségét megtéríti Önnek.

Konkrét eset

Járjon utána, milyen társadalombiztosítási szabályok érvényesek abban az országban, ahová készül

Anna az állami egészségbiztosítási rendszer biztosítottja az EU egyik tagállamában, X országban, és néhány hónapot egy másik uniós tagállamban, Y országban tölt, hogy ott fejezze be tanulmányait. Kiutazásakor magával viszi az X országban kiváltott európai egészségbiztosítási kártyáját. Anna terhes, és gyermekét Y országban hozza majd világra. A terhességgel és a szüléssel kapcsolatos ellátások sürgősségi ellátásnak minősülnek, tehát Anna igénybe veheti Y országban a szükséges orvosi szolgáltatásokat, csupán európai egészségbiztosítási kártyáját és személyi igazolványát kell bemutatnia.

Anna ugyanolyan elbánásban részesül majd Y országban, mintha ott lenne biztosított. Ez azt jelenti, hogy ha a kezelés ingyenes Y ország lakosai részére, Annának sem kell érte fizetnie. Ha a biztosítottaknak fizetniük kell az ellátásért, majd azt költségtérítés formájában visszaigényelhetik, Annának ugyanakkora összeget kell fizetnie a kezelésért, mint a helyi lakosoknak, és ezután költségtérítést igényelhet. A költségtérítést Y országban kell kérelmeznie, a visszatérítés aránya pedig ugyanakkora lesz, mint az ország biztosítottjai esetében. (Y ország ezután felveszi a kapcsolatot X ország illetékes egészségbiztosítási hatóságával, hogy az folyósítsa részére az Annának kifizetett összeget.)

Ha Anna kifejezetten azért utazik ki Y országba, hogy ott szülje meg gyermekét, nem biztos, hogy egészségbiztosítási kártyáját el fogják fogadni: ebben az esetben a külföldi szüléssel kapcsolatos ügyintézésről még azelőtt tanácsos gondoskodnia, hogy Y országba utazik. Így már előre megtudhatja, milyen költségek visszatérítésére számíthat.

Az európai egészségbiztosítási kártya nélkül

Ha Önnek nincs európai egészségbiztosítási kártyája, vagy ha azt nem tudja használni (például mert a biztosítás nem terjed ki a magánfinanszírozású egészségügyi ellátásra), előfordulhat, hogy fizetnie kell az ellátásért, és utólag, miután hazaérkezett, igényelhet költségtérítést. Ez az állami és a magánfinanszírozású egészségügyi szolgáltatókra egyaránt vonatkozik. A költségtérítés feltételei azonban különböznek:

  • Ön csak azoknak az ellátásoknak a költségei kapcsán tarthat igényt költségtérítésre, melyekre saját hazájában is jogosult.
  • A visszatérítés felső határa az az összeg, amelyet saját országában kellett volna fizetnie ugyanazért az ellátásért. Ez az összeg sok esetben alacsonyabb, mint a külföldi kezelés költsége.

Ha sürgős kezelésre van szüksége külföldön, az Ön hazájának egészségbiztosítója esetleg el tudja küldeni Önnek e-mailben vagy faxon a biztosítási jogviszonyt igazoló okmányt azért, hogy ne kelljen Önnek saját zsebből megelőlegeznie az orvosi ellátás költségeit.

Ha nem biztos abban, milyen jogosultságokkal rendelkezik, javasoljuk, hogy a kezelés előtt vegye fel a kapcsolatot legalább egy nemzeti kapcsolattartó ponttal, ahol tájékoztatni fogják Önt, hogy jogosult-e költségtérítésre, és ha igen, milyen összeghatárig.

Hasznos tagállami címek és webhelyek.

Más szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha valaki kimondottan abból a célból utazik külföldre, hogy ott gyógykezelést kapjon.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.