Navigacijski put

Ažurirano : 20/04/2016

health

Neplanirano liječenje: plaćanja i povrat troškova

S Europskom karticom zdravstvenog osiguranja

Ako vam je potrebno liječenje dok ste u drugoj državi članici EU-a, predočenjem vaše EKZO možete olakšati postupke plaćanja i nadoknade troškova.

S europskom karticom zdravstvenog osiguranja možete dobiti liječničku pomoć - i zatražiti nadoknadu nastalih troškova ‑ pod istim uvjetima kao i državljani države u kojoj se nalazite. Ako je liječenje koje vam je potrebno besplatno za lokalno stanovništvo, ni vi nećete morati ništa platiti. Ako se liječenje plaća, možete zatražiti nadoknadu od nadležne nacionalne ustanove български Lietuvių français Deutsch magyar English dok ste još uvijek u toj državi i izravno dobiti nadoknadu, ili po povratku zatražiti nadoknadu od svojeg osiguravatelja. Vaši se troškovi nadoknađuju prema pravilima i tarifama države u kojoj ste se liječili. Na taj način primit ćete nadoknadu za puni trošak liječenja, ili ćete morati snositi naknadu pacijenta prema pravilima države u kojoj ste se liječili. Isto tako, vaš se osiguravatelj može odlučiti na punu nadoknadu troška prema njegovim vlastitim pravilima.

Primjer

Raspitajte se o pravilima socijalne sigurnosti u državi koju posjećujete

Anna ima pokriće državnog zdravstvenog osiguranja u državi članici A i provodi nekoliko mjeseci u državi članici B kako bi završila studij. Sa sobom je ponijela europsku karticu zdravstvenog osiguranja koju joj je izdala država A. Trudna je i rodit će za vrijeme boravka u državi B. Trudnoća i porod smatraju se hitnom medicinskom skrbi, pa će Anna po predočenju svoje europske kartice zdravstvenog osiguranja i osobne iskaznice dobiti potrebnu medicinsku pomoć u državi B.

Anna će primiti medicinsku pomoć u državi B kao da je i osigurana u toj državi. To znači da ako je liječenje besplatno za ljude koji su tamo osigurani, besplatno je i za Annu. Ako ljudi prvo plate i potom zatraže nadoknadu, Anna će morati platiti iste naknade kao i lokalno osigurano stanovništvo i nakon toga zatražiti nadoknadu. Trebala bi zatražiti nadoknadu u državi B, od koje će je dobiti prema istoj tarifi kao i ljudi koji su tamo osigurani (država B tada će surađivati s nadležnim tijelom za zdravstveno osiguranje u državi A, u kojoj je Anna osigurana, kako bi dobili natrag svoj novac).

Ako je jedini razlog Anninog boravka u državi B bio taj da tamo rodi, europska kartica zdravstvenog osiguranja mogla bi biti odbijena: prije odlaska u državu B ona bi se trebala pripremiti za potrebe rođenja djeteta u inozemstvu . Na taj način može unaprijed znati koje će troškove morati snositi.

Bez Europske kartice zdravstvenog osiguranja

Ako nemate europsku karticu zdravstvenog osiguranja ili je ne možete koristiti (na primjer, u privatnoj bolnici koja nije obuhvaćena sustavom EKZO), od vas se može zatražiti da prvo podmirite troškove, a nadoknadu zatražite po povratku. To vrijedi i za javne i za privatne pružatelje usluga zdravstvene skrbi. Međutim, uvjeti su različiti:

  • Biti će nadoknađeni troškovi samo one medicinske pomoći na koju imate pravo i u svojoj državi.
  • Primit ćete nadoknadu do iznosa troška liječenja u vašoj matičnoj državi - što može biti manje nego što ste platili za liječenje.

Ako vam je potrebna hitna medicinska pomoć, vaše lokalno nadležno tijelo za zdravstveno osiguranje može vam pomoći tako što će telefaksom ili e-poštom poslati dokaz o pokriću vašeg zdravstvenog osiguranja kako biste izbjegli plaćanje unaprijed.

Ako niste sigurni o vašim pravima i želite ih provjeriti prije liječenja, svaka država članica EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku koja vas može informirati hoćete li imati li pravo na nadoknadu i primjenjuju li se gornje granice.

Korisne nacionalne adrese i web-mjesta.

Posebna se pravila primjenjuju ako putujete u inozemstvo izričito radi liječenja.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.