Navigointipolku

Päivitetty : 20/04/2016

health

Ennakoimaton sairaanhoito: maksut ja korvaukset

Menettely eurooppalaisen sairaanhoitokortin kanssa

Jos tarvitset yllättäen sairaanhoitoa toisessa EU-maassa, voit eurooppalaista sairaanhoitokorttia näyttämällä yksinkertaistaa maksu- ja korvausmenettelyjä.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa ja voit hakea korvausta sen aiheuttamista kustannuksista samoin ehdoin kuin oleskelumaan omat kansalaiset. Jos tarvittava hoito on paikallisille asukkaille ilmaista, ei sinunkaan tarvitse maksaa. Jos joudut maksamaan, voit hakea korvausta maksusta kohdemaassasi български Lietuvių français Deutsch magyar English tai oman maasi sairausvakuutuslaitokselta kotimaassasi. Kulusi korvataan hoitomaan säännösten mukaan. Saat siis joko täyden korvauksen hoidosta tai sinun on maksettava hoitomaan säännösten mukainen potilasmaksu. Toinen vaihtoehto on, että vakuutuslaitoksesi päättää korvata kaikki kustannukset omien sääntöjensä mukaisesti.

Esimerkkitapaus

Tutustu sen maan sosiaaliturvaan, johon olet matkalla.

Annalla on voimassa oleva lakisääteinen sairausvakuutus EU-maassa A. Nyt hän viettää muutaman kuukauden EU-maassa B viimeistelemässä opintojaan. Hänellä on mukanaan eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka on myönnetty maassa A. Hän on raskaana ja synnyttää oleskellessaan maassa B. Raskaus ja synnytys katsotaan kiireellistä hoitoa vaativaksi tilaksi, joten Anna saa tarvitsemansa hoidon maassa B, kun hän esittää eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa ja henkilöllisyystodistuksensa.

Annaa kohdellaan maassa B ikään kuin hän kuuluisi sen maan sairausvakuutuksen piiriin. Jos hoito on ilmaista kyseisen maan sairausvakuutuksen piirissä oleville, silloin se on ilmaista myös Annalle. Jos kyseisessä maassa hoidosta maksetaan ensin ja haetaan myöhemmin korvausta, Anna maksaa samat maksut kuin paikallisen sairausvakuutuksen piirissä olevat ja hakee sitten korvausta. Hänen täytyy hakea korvausta maasta B, jolloin hän saa korvauksia yhtä paljon kuin ne, joilla on sairausvakuutus kyseisessä maassa. (Maa B veloittaa tämän jälkeen korvaukset takaisin maan A terveysviranomaisilta, sillä Anna on sairausvakuutettu maassa A.)

Jos Anna olisi maassa B vain voidakseen synnyttää siellä, hänen eurooppalainen sairaanhoitokorttinsa ei välttämättä kelpaisi. Hänen pitäisi silloin huolehtia ulkomailla tapahtuvaa synnytystään koskevista järjestelyistä ennen kuin hän lähtisi maahan B. Siten hän voisi olla etukäteen varma siitä, mitkä kulut hänelle korvataan.

Menettely ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai et voi käyttää sitä (esim. yksityissairaalassa, joka ei kuulu EHIC-järjestelmän piiriin), sinua voidaan pyytää maksamaan laskusi ja hakemaan korvausta sen jälkeen, kun olet palannut kotimaahasi. Tämä pätee sekä julkisiin että yksityisiin terveyspalvelujen tarjoajiin. Ehdot kuitenkin poikkeavat toisistaan.

  • Vain hoidot, joihin olisit oikeutettu myös kotimaassasi, korvataan.
  • Sinulle korvataan vain sen verran kuin hoito maksaa kotimaassasi, mikä voi olla vähemmän kuin mitä olet itse joutunut siitä maksamaan.

Jos olet kiireellisen hoidon tarpeessa, kotimaasi terveysviranomainen voi kenties auttaa ja faksata tai lähettää sähköpostitse sairausvakuutuksesi kattavuudesta todistuksen, jonka avulla sinun ei tarvitse maksaa hoidostasi heti kohdemaassa.

Jos olet epävarma siitä, mitä oikeuksia sinulla on, ja haluat varmistaa asian ennen hoidon aloitusta, ota yhteyttä kansalliseen yhteyskeskukseen. Joka EU-maassa on vähintään yksi yhteyskeskus, josta saa tietoja korvausten maksusta ja mahdollisista enimmäiskorvauksista.

Hyödyllisiä kansallisia osoitteita ja verkkosivuja.

Sovellettavat säännöt ovat erilaiset, jos matkustat ulkomaille nimenomaan lääkärinhoitoa varten.

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa

    Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

    Retour au texte en cours.