Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/04/2016

health

Ootamatu ravivajadus: tasud ja nende hüvitamine

Omades Euroopa ravikindlustuskaarti

Kui vajate ravi, viibides teises ELi liikmesriigis, võib Euroopa ravikindlustuskaardi esitamine lihtsustada makse- ja hüvitamismenetlusi.

Euroopa ravikindlustuskaardiga saate tervishoiuteenuseid - ning taotleda tekkinud kulude hüvitamist - samadel tingimustel selle riigi kodanikega, kus te viibite. Kui teile vajalik ravi on kohalikele elanikele tasuta, ei pea ka teie maksma. Kui ravi eest tuleb tasuda, võite taotleda hüvitamist asjaomaselt asutuselt български Lietuvių français Deutsch magyar English veel välismaal viibimise ajal ning saada hüvitise seal olles või taotleda hüvitamist oma tervisekindlustuse pakkujalt, kui olete tagasi koju jõudnud. Teie kulud hüvitatakse vastavalt eeskirjadele ja määradele, mis kehtivad riigis, kus te raviteenust saite. Teile kas hüvitatakse ravikulud täielikult või peate tasuma patsiendi omaosalustasu vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus te raviteenust saite. Teie kindlustusandja võib ka otsustada hüvitada kogu summa vastavalt oma eeskirjadele.

Näide

Tutvuge sotsiaalkindlustuseeskirjadega riigis, mida te külastate

Annal on ELi liikmesriigis A kohustuslik tervisekindlustus ning ta viibib mõned kuud ELi liikmesriigis B, et lõpetada oma õpingud. Tal on kaasas riigis A välja antud Euroopa ravikindlustuskaart. Anna on rase ning ta sünnitab riigis B. Rasedust ja sünnitust käsitletakse erakorralise meditsiiniabi juhtumina ning Annale osutatakse riigis B vajalikku arstiabi, kui ta esitab oma Euroopa ravikindlustuskaardi ning isikutunnistuse.

Annat koheldakse riigis B sarnaselt seal kindlustatud isikutega. See tähendab, et kui ravi on selles riigis kindlustatud isikutele tausta, siis on see tasuta ka Annale. Kui inimesed peavad esmalt tasuma ja seejärel taotlema hüvitamist, siis peab ka Anna maksma sama summa, mis kohalikud kindlustatud elanikud, ning seejärel taotlema hüvitamist. Ta peab taotlema hüvitist riigis B, kus talle määratakse samasugune hüvitis, nagu seal kindlustatud inimestele (seejärel võtab riik B ühendust ravikindlustusasutusega riigis A, kus Anna on kindlustatud, ning saab oma raha tagasi).

Kui Anna oleks viibinud riigis B üksnes selleks, et seal sünnitada, siis oleks võidud Euroopa ravikindlustuskaarti mitte arvesse võtta: ta oleks pidanud hoopis tegema ettevalmistusi välismaal sünnitamiseks enne suundumist riiki B. Sellisel juhul saab ta olla ette kindel, millised kulud teda ootavad.

Ilma Euroopa ravikindlustuskaardita

Kui teil ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti või te ei saa seda kasutada (näiteks on tegemist erahaiglaga, mida Euroopa ravikindlustuskaardi süsteem ei hõlma), võidakse teilt nõuda summa tasumist ning te saate taotleda hüvitamist pärast koju pöördumist. See kehtib nii riikliku kui erasektori tervishoiuteenuste pakkujate puhul. Tingimused on siiski erinevad:

  • Hüvitatakse ainult selline ravi, mida teil on õigus saada kodumaal.
  • Teile hüvitatakse ainult summa, mis vastab sellise ravi maksumusele teie kodumaal (see võib olla vähem, kui te tegelikult maksite).

Kui vajate erakorralist ravi, võib teie kohalik tervishoiuasutus olla abiks, saates teie tervisekindlustust tõendava faksi või e-kirja. Nii ei pea te ravi eest ette maksma.

Kui te ei ole kindel oma õigustes ning soovite enne raviteenuse saamist neid täpsustada, siis igas ELi liikmesriigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt, kust saate teavet selle kohta, kas teil on õigus saada hüvitist ning kas on kehtestatud asjaomased piirmäärad.

Kasulikud aadressid ja veebisaidid liikmesriikides.

Eeskirjad on erinevad, kui lähete välismaale konkreetselt ravi eesmärgil.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

antud juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.