Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/04/2016

health

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμές και επιστροφές δαπανών

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Εάν χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη ενόσω βρίσκεστε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η προσκόμιση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να απλουστεύσει τις διαδικασίες πληρωμής και επιστροφής των εξόδων.

Με την κάρτα αυτή, μπορείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη - και να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων σας - υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Εάν η περίθαλψη που χρειάζεστε παρέχεται δωρεάν στους κατοίκους της χώρας, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε. Εάν η περίθαλψη παρέχεται επί πληρωμή, μπορείτε είτε να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων από τον εθνικό φορέα български Lietuvių français Deutsch magyar English ενόσω βρίσκεστε ακόμη στη χώρα και να λάβετε άμεσα επιστροφή των εξόδων σας στη χώρα αυτή, είτε να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων από τον ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Τα ιατρικά έξοδα θα σας επιστραφούν σύμφωνα με όσα ισχύουν στη χώρα όπου λάβατε την υγειονομική περίθαλψη. Επομένως, είτε θα σας επιστραφεί το πλήρες κόστος της περίθαλψης είτε θα σας κρατηθεί η συμμετοχή του ασθενούς σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας όπου λάβατε την περίθαλψη. Εναλλακτικά, ο ασφαλιστικός σας φορέας μπορεί να αποφασίσει να σας επιστρέψει το πλήρες ποσό σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στη χώρα που πρόκειται να επισκεφθείτε

Η Άννα καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας Α της ΕΕ και βρίσκεται για ολιγόμηνες σπουδές στη χώρα Β της ΕΕ. Έχει μαζί της την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας η οποία εκδόθηκε στη χώρα Α. Είναι έγκυος και θα γεννήσει στη χώρα Β. Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός θεωρούνται έκτακτη ανάγκη και επομένως η Άννα θα λάβει την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη στη χώρα Β εφόσον προσκομίσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας και την ταυτότητά της.

Η Άννα θα λάβει στη χώρα Β περίθαλψη σαν να ήταν ασφαλισμένη στη χώρα αυτή. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η περίθαλψη είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους πολίτες της χώρας Β, θα είναι δωρεάν και για την Άννα. Στην περίπτωση που το σύστημα προβλέπει πληρωμή της περίθαλψης και στη συνέχεια επιστροφή των εξόδων, η Άννα θα πληρώσει το ίδιο ποσό με τους ασφαλισμένους πολίτες της χώρας και κατόπιν θα υποβάλει αίτηση επιστροφής των ιατρικών εξόδων. Θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση στη χώρα Β, όπου θα λάβει το ίδιο ποσοστό επιστροφής εξόδων με τους ασφαλισμένους της χώρας αυτής (η χώρα Β θα αποταθεί στη συνέχεια στον ασφαλιστικό οργανισμό της Άννας στη χώρα Α για να πληρωθεί).

Αν ο μοναδικός λόγος παραμονής της Άννας στη χώρα Β ήταν να γεννήσει εκεί, δεν θα γινόταν ενδεχομένως δεκτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας: θα έπρεπε να ρυθμίσει το θέμα του τοκετού στο εξωτερικό προτού ταξιδέψει για τη χώρα B. Με τον τρόπο αυτό, θα ήταν σε θέση να γνωρίζει εγκαίρως ποια έξοδα μπορούν να καλυφθούν.

Χωρίς την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Εάν δεν έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ή δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε (επειδή π.χ. μια ιδιωτική κλινική δεν καλύπτεται από την κάρτα), μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε και στη συνέχεια να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων, όταν θα επιστρέψετε στη χώρα σας. Αυτό ισχύει τόσο για τους δημόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, οι όροι διαφέρουν:

  • Η επιστροφή των εξόδων είναι δυνατή μόνον για τα είδη περίθαλψης που δικαιούστε να λάβετε στη χώρα σας.
  • Το ποσό που θα σας επιστραφεί δεν θα ξεπερνά το κόστος της περίθαλψης στη χώρα σας. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι μικρότερο από το χρηματικό ποσό που καταβάλατε για την περίθαλψη.

Εάν χρειάζεστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, ο ασφαλιστικός σας φορέας στη χώρα σας μπορεί να σας βοηθήσει αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αποδεικτικό της υγειονομικής ασφαλιστικής σας κάλυψης, ώστε να μην χρειαστεί να προκαταβάλετε το ποσό.

Εάν δεν είστε βέβαιος/η για το τι δικαιούστε και θέλετε να το ελέγξετε προτού σας χορηγηθεί η περίθαλψη, σε κάθε χώρα της ΕΕ υπάρχει τουλάχιστον ένα Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας που μπορεί να σας ενημερώσει για το αν δικαιούστε ή όχι επιστροφή εξόδων και αν ισχύει κάποιο ανώτατο όριο.

Χρήσιμες διευθύνσεις και ιστότοποι των κρατών μελών.

Ωστόσο, αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για προγραμματισμένη ιατρική επίσκεψη και περίθαλψη, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία

Retour au texte en cours.