Cesta

Aktualizováno : 20/04/2016

health

Neplánovaná zdravotní péče: výdaje a jejich proplácení

Při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění

Jste-li v některé ze zemí EU a potřebujete lékařské ošetření, bude úhrada nákladů na toto ošetření a jejich následné proplacení daleko jednodušší, pokud předložíte svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění.

S Evropským průkazem zdravotního pojištění vám bude poskytnuta zdravotní péče (a proplacení případných nákladů) za stejných podmínek jako obyvatelům země, ve které se nacházíte. Pokud ošetření, které potřebujete, je místním pojištěncům poskytováno zdarma, nebudete za něj platit ani vy. Pokud musíte za ošetření zaplatit, můžete požádat příslušnou instituci vašeho státu български Lietuvių français Deutsch magyar English o proplacení této částky ještě v době, kdy jste v zahraničí, a částka vám bude zaslána tam, nebo požádat o proplacení této částky svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů. Náklady budou proplaceny na základě pravidel a sazeb platných v zemi, v níž byla péče poskytnuta. Budou tedy buď proplaceny v plné výši, nebo se na nich budete muset jako pacient spolupodílet podle předpisů země, v níž byla péče poskytnuta. Vaše pojišťovna se však může rozhodnout proplatit vám náklady v plné výši podle svých vlastních pravidel.

Příklad

Zjistěte si, jak funguje sociální zabezpečení v zemi, do které jedete

Anna, která má povinné zdravotní pojištění v členské zemi A, se rozhodla strávit několik měsíců v členské zemi B, aby tam dokončila svá studia. Má s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydaný v zemi A. Anna je těhotná a v době porodu bude stále v zemi B. Těhotenství i porod se považují za neodkladnou lékařskou péči, a proto bude Anně v zemi B po předložení průkazu a dokladu totožnosti poskytnuta nezbytná zdravotní péče.

Anna bude v zemi B mít stejnou péči, jako kdyby zde měla sjednané zdravotní pojištění. To znamená, že pokud je tato péče pro místní pojištěnce bezplatná, bude bezplatná i pro Annu. Jestliže je nutné zdravotní péči nejdříve uhradit a pak žádat o její proplacení, zaplatí Anna stejné poplatky jako místní pojištěnci a následně bude žádat o jejich proplacení. O proplacení požádá v zemi B, kde jí bude vrácena částka ve stejné výši jako místním pojištěncům (země B bude posléze kontaktovat zdravotní pojišťovnu v zemi A, kde je Anna pojištěna, a žádat o úhradu dané částky).

Pokud by Anna pobývala v zemi B pouze za účelem porodu, nemusely by být její nároky na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění uznány. V takovém případě by musela ještě před svým odjezdem do země B vyřídit nezbytné formality pro porod v zahraničí. Jedině tak by si mohla být jistá výší nákladů, které jí budou posléze účtovány.

Bez předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění

Pokud nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jej nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), budete zřejmě muset za ošetření zaplatit a po návratu domů žádat o proplacení této částky. Týká se to veřejných i soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Podmínky se však mohou lišit:

  • Proplaceny vám budou pouze náklady na zdravotnické úkony, na které máte nárok i ve své domovské zemi.
  • Náklady vám budou proplaceny pouze do výše nákladů na ten samý úkon ve vaší domovské zemi - což může být méně, než jste zaplatili v zahraničí.

Pokud potřebujete neodkladné ošetření, může vám vaše zdravotní pojišťovna pomoci tím, že odfaxuje nebo pošle e-mailem potvrzení o vašem pojistném krytí, abyste nemuseli platit léčení na místě.

Pokud si nejste jisti, zda máte na určitý výkon nárok a chcete si to ověřit předtím, než se necháte u lékaře ošetřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení nákladů na zdravotní péči a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony.

Užitečné kontakty a internetové stránky v evropských státech.

Pokud cestujete do zahraničí přímo za účelem lékařské péče, platí jiná pravidla.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 28 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.