Навигационна пътека

Актуализация : 20/04/2016

health

Непланирано лечение — плащания и възстановяване на разходите

С Европейска здравноосигурителна карта

Ако се нуждаете от лечение при престой в друга страна от ЕС, представянето на вашата ЕЗОК може да улесни плащането и възстановяването на разходи.

С Европейската здравноосигурителна карта можете да получите здравни услуги и да поискате възстановяване на направените от вас разходи при същите условия като гражданите на страната, в която се намирате. Ако лечението, от което се нуждаете, е безплатно за гражданите на тази страна, вие също не би трябвало да плащате за него. Ако се налага да заплатите за лечението си, можете да поискате сумата да ви бъде възстановена от национална институция в съответната страна или от вашата здравноосигурителна институция, когато се приберете във вашата страна. Разходите ви се възстановяват според правилата и ставките в страната, в която сте се лекували. Така че според правилата на страната, в която сте се лекували, на вас или ще ви бъдат възстановени пълните разходи за лечението, или пациентската такса ще остане за ваша сметка. Вашата здравноосигурителна институция може да реши да ви възстанови пълните разходи в зависимост от собствените си правила.

Лична история

Запознайте се с правилата за социална сигурност в страната, която посещавате.

Анна има задължителна здравна осигуровка в страната членка А и прекарва няколко месеца в страната членка Б, за да завърши обучението си. Тя има Европейска здравноосигурителна карта, издадена от страната А. Бременна е и ще роди в страната Б. Бременността и раждането се смятат за спешна медицинска помощ, така че Анна ще получи необходимата помощ в страната Б, когато представи своята Европейска здравноосигурителна карта и карта за самоличност.

Анна ще бъде третирана в страната Б все едно че е осигурена там. Това означава, че ако раждането е безплатно за хората, осигурени там, и за Анна ще бъде така. Ако системата изисква заплащане и след това възстановяване на разходите, Анна ще заплати същите такси като осигурените в съответната страна лица и след това ще поиска разходите да бъдат възстановени. Тя трябва да поиска възстановяване на разходите от страната Б, където те ще бъдат възстановени в същия размер, като на осигурените там лица (след това властите в страната Б ще се свържат с властите в страната А, където Анна е осигурена, за да си получат парите обратно).

Ако единствената причина за престоя на Анна в страната Б е раждането, използването на Европейската здравноосигурителна карта може да бъде отказано: вместо това тя трябва да уреди нужното във връзка с раждането в чужбина, преди да замине за страната Б. По този начин Анна ще знае със сигурност предварително кои разходи ще бъдат покрити.

Без Европейска здравноосигурителна карта

Ако не носите своята Европейска здравноосигурителна карта или не можете да я използвате (например в частна болница, която не е обхваната от системата на ЕЗОК), може да поискат от вас да платите лечението си, а вие после можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени във вашата страна. Това важи за доставчици на обществени и частни здравни услуги. Все пак условията могат да са различни:

  • ще ви бъдат възстановени само разходите за лечение, на което имате право във вашата страна.
  • ще ви бъде възстановена само сумата, отговаряща на разходите за лечение във вашата страна. Тази сума може да е по-малка от платената от вас.

Ако се наложи спешно лечение, вашата здравноосигурителна институция може да е в състояние да изпрати по факс или по електронната поща доказателство за здравната ви осигуровка, за да не плащате предварително.

Ако не сте сигурни какви са правата ви и искате да ги проверите преди да се подложите на лечение, във всяка страна от ЕС има поне едно национално бюро за контакт, което може да ви информира дали имате право на възстановяване и дали има някакви прагове.

Полезни национални адреси и уебсайтове.

Правилата са различни, ако пътувате в чужбина специално за лечение.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.