Sökväg

Uppdaterat : 02/04/2014

health

Söka vård utomlands

Kom ihåg att i nödsituationer kan du alltid ringa 112 i hela EU från en fast telefon eller mobiltelefon för att kontakta räddningstjänsten. English

Om du måste gå till doktorn eller uppsöka sjukhus när du är på ett tillfälligt besök i ett annat EU-land, underlättar det om du har ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet) med dig. Det blir enklare administrativt och du får lättare ersättning för offentlig vård.

Kom ihåg att sjukvårds- och socialförsäkringssystemen skiljer sig åt EU-länderna emellan. I vissa länder måste du betala läkaren eller sjukhuset direkt, medan betalningen sköts utan din medverkan i andra. Du kan få information om det nationella systemet i landet du besöker på nätet, direkt från en nationell institution, från en nationell kontaktpunkt eller i appen om EU-kortet.

EU-kortet godtas av läkare och sjukhus som är knutna till den offentliga vården. Privat sjukvård omfattas inte! Om du vänder dig till en privat vårdgivare kan du kanske få ersättning när du kommer hem. Men du bör kolla vilka rättigheter du har först - ersättningsreglerna kan skilja sig åt!

Exempel från verkligheten

Se till att du får vård inom offentliga sjukvården

Ewa, som brutit benet, åkte på affärsresa till ett annat EU-land. Hennes ben började värka, så hon gick till doktorn. När hon kom hem fick hon en vårdräkning som hennes nationella sjukförsäkring inte ersatte. Läkaren hade behandlat henne som privatpatient. Ewa fick dock en del pengar tillbaka, men inte allt, eftersom vårdkostnaden i det andra landet var högre än i hennes hemland.

Tänk på att om du åker utomlands enbart för att få vård gäller andra regler.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet