Navigačný riadok

Aktualizované : 26/10/2016

health

Návšteva lekára/nemocnice v zahraničí

Nezabudnite - ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete z ktoréhokoľvek telefónu zavolať bezplatne na číslo 112. English

V prípade, že počas svojej návštevy inej krajiny EÚ musíte byť hospitalizovaný alebo navštíviť lekára, pripravte si svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) - pomôže vám pri administratívnych náležitostiach a náhrade výdavkov za verejnú zdravotnú starostlivosť.

Nezabúdajte však, že systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia nie sú vo všetkých členských štátoch EÚ rovnaké. V niektorých krajinách sa napríklad platí za ošetrenie priamo u lekára alebo v nemocnici, zatiaľ čo v iných pacienti vôbec neprichádzajú do styku s finančnou stránkou ošetrenia. Informácie o národnom systéme krajiny, ktorú sa chystáte navštíviť, získate online English, prostredníctvom príslušnej vnútroštátnej inštitúcie български Lietuvių français Deutsch magyar English , národného kontaktného miesta alebo aplikácie EPZP pre smartfón.

Európsky preukaz zdravotného poistenia akceptujú len lekári a nemocnice pridružené k povinnému systému zdravotnej starostlivosti - ošetrenie v rámci súkromnej zdravotnej starostlivosti nie je týmto preukazom kryté. Ak využijete systém súkromnej zdravotnej starostlivosti, o náhradu môžete požiadať po návrate do vašej krajiny. Overte si však najskôr vaše práva, keďže pravidlá o náhrade nákladov sa môžu značne odlišovať.

Príklad

Overte si, či ste v zahraničí ošetrovaný v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti

Napriek svojej zlomenej nohe, šla Ewa na služobnú cestu do inej krajiny EÚ. Noha ju však začala bolieť a vyhľadala lekára. Domov jej prišiel účet za ošetrenie, ktorý jej poisťovňa v rámci systému EPZP nepreplatila, pretože ju lekár ošetroval ako súkromnú pacientku. Ewa napokon získala od poisťovne späť časť nákladov, avšak nie celú sumu, pretože náklady na ošetrenie v zahraničí boli vyššie ako náklady v jej domovskej krajine.

Upozorňujeme, že ak cestujete do zahraničia osobitne kvôli lekárskemu ošetreniu, platia pre vás osobitné pravidlá.

Viac informácií o platbách a náhradách.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo