Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Neplánovaná zdravotná starostlivosť

Aktualizované : 02/04/2014

health

Návšteva lekára/nemocnice v zahraničí

Nezabudnite - ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete z ktoréhokoľvek telefónu zavolať bezplatne na číslo 112. English

V prípade, že počas svojej návštevy inej krajiny EÚ musíte byť hospitalizovaný alebo navštíviť lekára, pripravte si svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) - pomôže vám pri administratívnych náležitostiach a náhrade výdavkov za verejnú zdravotnú starostlivosť.

Nezabúdajte však, že systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia nie sú vo všetkých členských štátoch EÚ rovnaké. V niektorých krajinách sa napríklad platí za ošetrenie priamo u lekára alebo v nemocnici, zatiaľ čo v iných pacienti vôbec neprichádzajú do styku s finančnou stránkou ošetrenia. Informácie o národnom systéme krajiny, ktorú sa chystáte navštíviť, získate online, prostredníctvom príslušnej vnútroštátnej inštitúcie, národného kontaktného miesta alebo aplikácie EPZP pre smartfón.

Európsky preukaz zdravotného poistenia akceptujú len lekári a nemocnice pridružené k povinnému systému zdravotnej starostlivosti - ošetrenie v rámci súkromnej zdravotnej starostlivosti nie je týmto preukazom kryté. Ak využijete systém súkromnej zdravotnej starostlivosti, o náhradu môžete požiadať po návrate do vašej krajiny. Overte si však najskôr vaše práva, keďže pravidlá o náhrade nákladov sa môžu značne odlišovať.

Príklad

Overte si, či ste v zahraničí ošetrovaný v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti

Napriek svojej zlomenej nohe, šla Ewa na služobnú cestu do inej krajiny EÚ. Noha ju však začala bolieť a vyhľadala lekára. Domov jej prišiel účet za ošetrenie, ktorý jej poisťovňa v rámci systému EPZP nepreplatila, pretože ju lekár ošetroval ako súkromnú pacientku. Ewa napokon získala od poisťovne späť časť nákladov, avšak nie celú sumu, pretože náklady na ošetrenie v zahraničí boli vyššie ako náklady v jej domovskej krajine.

Upozorňujeme, že ak cestujete do zahraničia osobitne kvôli lekárskemu ošetreniu, platia pre vás osobitné pravidlá.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi