Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 21/04/2016

health

Ārsta vai slimnīcas apmeklējums ārzemēs

Atgādinām, ka ārkārtas gadījumā ikvienā ES valstī no jebkura fiksētā vai mobilā tālruņa var bez maksas zvanīt 112, lai izsauktu neatliekamās palīdzības dienestus. English

Ja laikā, kad ceļojat citā ES valstī, jums ir vajadzīgs ārsts vai ārstēšana slimnīcā, Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) jums vienkāršos administratīvās formalitātes un valsts veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanu.

Atcerieties, ka veselības aprūpes un sociālā nodrošinājuma sistēmas dažādās ES valstīs ir atšķirīgas. Dažās valstīs par vizīti jāmaksā tieši ārstam vai slimnīcai, citās tas notiek netieši, bez norēķināšanās ar naudu. Informāciju par to, kāda ir sistēma valstī, uz kuru dodaties, varat atrast tīmeklī English, saņemt no  kompetentās iestādes български Lietuvių français Deutsch magyar English   šajā valstī (valsts kontaktpunkta) vai no  īpašas EVAK viedtālruņa aplikācijas.

Eiropas veselības apdrošināšanas karti pieņem tikai valsts veselības aprūpes sistēmas ārsti vai slimnīcas — privātā veselības aprūpe nav ietverta. Ja saņemat privāto veselības aprūpi, varat prasīt atlīdzināšanu, kad nokļūstat mājās, bet jums vispirms ir jāpārliecinās par savām tiesībām, jo atlīdzināšanas noteikumi var būt dažādi!

Piemērs no dzīves

Raugieties, lai jūsu ārstēšanās noritētu valsts vietējā veselības aprūpes sistēmā.

Kaut arī Evai bija lauzta kāja, viņa devās komandējumā uz citu ES valsti. Atrodoties ārzemēs, kāja sāka sāpēt, tāpēc viņa aizgāja pie ārsta. Pēc atgriešanās mājās viņa saņēma rēķinu par ārstēšanos, kuru viņas apdrošinātājs nesedza sakaņā ar EVAK sistēmu, tāpēc ka ārsts viņu bija ārstējis kā privātu pacienti. Eva varēja prasīt daļu naudas atpakaļ no sava apdrošinātāja, bet ne visu pilnībā, jo ārstēšanas izmaksas ārzemēs bija augstākās par izmaksām viņas valstī.

Ņemiet vērā, ja dodaties uz ārzemēm, lai ārstētos, spēkā būs citi noteikumi.

Vairāk par maksājumiem un izdevumu atlīdzināšanu.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.