Navigacijski put

Ažurirano : 21/04/2016

health

Odlazak liječniku / u bolnicu u inozemstvu

Hitna služba dostupna je posvuda u EU-u pozivom broja 112 s bilo kojeg fiksnog ili mobilnog telefona. English

Trebate li otići doktoru ili primiti bolničko liječenje tijekom putovanja u drugu državu članicu EU-a, to što ćete sa sobom ponijeti svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja olakšat će administrativni postupak i postupak dobivanja nadoknade troškova javne zdravstvene skrbi.

Imajte na umu da se zdravstvena skrb i sustavi socijalne sigurnosti razlikuju od jedne države članice EU-a do druge. U nekim državama članicama možda ćete liječenje morati platiti izravno liječniku ili bolnici, dok u drugima nema izravnog plaćanja. Informacije o zdravstvenom sustavu države koju želite posjetiti možete potražiti na sljedećim stranicama English ili ih dobiti od nadležne nacionalne ustanove български Lietuvių français Deutsch magyar English , od nacionalne kontaktne točke ili s pomoću aplikacije za pametne telefone EHIC.

Europsku karticu zdravstvenog osiguranja primaju samo liječnici ili bolnice koje su pridružene sustavu državne zdravstvene skrbi - privatna zdravstvena skrb nije obuhvaćena! Koristite li privatnu zdravstvenu skrb, nadoknadu ćete moći zatražiti po povratku, ali provjerite prvo svoja prava, jer se pravila za nadoknadu mogu razlikovati!

Primjer

Provjerite liječite li se pod lokalnim sustavom javne zdravstvene skrbi

Unatoč tome što je slomila nogu, Ewa je otišla na poslovno putovanje u drugu državu članicu EU-a. Tijekom boravka tamo počela ju je boljeti noga pa je otišla liječniku. Nakon povratka primila je račun za liječenje koje ne pokriva njezin osiguravatelj pod sustavom EKZO-a, jer ju je liječnik kojem je otišla liječio kao privatnog pacijenta. Ewa je uspjela dobiti nadoknadu određene novčane svote od svojeg osiguravatelja, ali ne i cijelog iznosa, jer su troškovi liječenja u inozemstvu veći nego u njezinoj državi.

Imajte na umu da, ako putujete u inozemstvo isključujući radi liječenja, primjenjuju se posebna pravila.

Više informacija o plaćanju i naknadi troškova.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje