Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 21/08/2017

Hämta ut recept utomlands

Ett recept som skrivits ut av en läkare i ditt hemland gäller i alla EU-länder. Men läkemedel som är utskrivna i ett land kanske inte finns i andra länder eller säljs under ett annat namn.

Du kan be din läkare om ett recept som går att använda i ett annat EU-land.

Men vissa läkemedel är kanske inte godkända för försäljning eller kanske inte finns i andra länder, även om det är inom EU.

Rätt information i receptet

Det finns ingen särskild blankett eller mall för recept som ska användas utomlands. Normalt sett innehåller det vanliga receptet redan tillräckligt med information så att du kan hämta ut medicinen i ett annat EU-land. Receptet måste innehålla följande information:

  • Patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
  • Datum när receptet är utfärdat
  • Läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
  • Läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Om du tror att du kommer att behöva hämta ut receptet utomlands, eller om du får ett recept utomlands som du ska hämta ut i hemlandet, ska du kontrollera att läkaren har angett alla uppgifter. Då kan en apotekare utomlands enkelt förstå receptet och veta vilket läkemedel du behöver och vilken dosering.

När du hämtar ut ett recept i ett annat land gäller det landets regler. Det innebär att du kanske inte kan få samma mängd läkemedel som angetts på receptet.

E-recept

Om du har fått ett e-recept ska du be om en papperskopia om du tänker använda receptet i ett annat EU-land, eftersom elektroniska recept kanske inte erkänns utomlands.

 

Exempel från verkligheten

Hämta ut läkemedel i utlandet med ett recept hemifrån

Anna från Jönköping ska arbeta i Helsingfors i sex månader. Hon behöver hämta ut sömntabletter medan hon är borta, så hon ber sin läkare skriva ett recept som går att hämta ut i utlandet. Hon kan då använda sitt svenska recept för att hämta ut sömntabletter på apoteket i Finland.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd