Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 12/10/2017

Realizacja recepty za granicą

Recepta wydana przez lekarza w Twoim kraju jest ważna we wszystkich krajach UE. Jednak lek przepisany w jednym kraju w innym kraju może nie być dostępny lub może mieć inną nazwę.

Można poprosić lekarza o wystawienie tzw. recepty transgranicznej, na podstawie której można wykupić lek w innym kraju UE.

Niektóre leki mogą nie być dopuszczone do sprzedaży lub mogą być niedostępne w innym kraju, nawet w obrębie UE.

Recepta musi zawierać odpowiednie informacje

Nie ma określonego wzoru lub formatu recepty transgranicznej. W większości przypadków recepta używana w Twoim kraju zamieszkania powinna już zawierać wystarczające informacje, aby można było ją zrealizować w innym kraju UE. Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej:

  • dane pacjenta: pełne nazwisko i imię, data urodzenia
  • data wystawienia recepty
  • dane lekarza wystawiającego receptę: pełne nazwisko i imię, kwalifikacje zawodowe, dane umożliwiające bezpośredni kontakt, adres (w tym kraj) oraz podpis (własnoręczny lub cyfrowy)
  • nazwa przepisywanego produktu: nazwa powszechnie stosowana (zamiast nazwy handlowej, która może być różna w zależności od kraju), postać (tabletka, roztwór itp.), ilość, dawka (moc) i sposób dawkowania.

Jeśli wydaje Ci się, że będziesz musiał skorzystać z wystawionej recepty za granicą lub jeśli podczas pobytu w innym kraju lekarz wystawił Ci receptę, którą będziesz musiał zrealizować w swoim kraju, sprawdź, czy lekarz podał na niej wszystkie wymienione wyżej informacje. W ten sposób możesz mieć pewność, że farmaceuta w innym kraju UE bez trudu zrozumie, jaki lek został przepisany i w jakiej dawce.

Recepty podlegają zasadom obowiązującym w kraju, w którym są realizowane. Oznacza to, że przy wydawaniu leków farmaceuta będzie stosować przepisy krajowe – na przykład może okazać się, że przepisy nie dopuszczają takiej samej liczby dni dawkowania.

E-recepty

Jeśli lekarz wystawił ci elektroniczną receptę, a Ty zamierzasz skorzystać z niej w innym kraju UE, poproś go również o tradycyjną receptę na papierze. E-recepty nie zawsze są uznawane za granicą.

 

Prawdziwa historia

Wykupienie leku za granicą na podstawie recepty ze swojego kraju

Anna z Niemiec wyjeżdża na pół roku do pracy w Szwecji. Będzie tam potrzebować tabletek na sen, które regularnie przyjmuje, dlatego poprosiła swojego lekarza w Niemczech o receptę transgraniczną. Dzięki niej będzie mogła wykupić potrzebne leki w aptece za granicą.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy