Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 21/08/2017

Een doktersvoorschrift afhalen in het buitenland

Een doktersvoorschrift (recept) uit uw land is geldig in alle EU-landen. Maar let op: een geneesmiddel dat in uw land verkrijgbaar is, is niet altijd verkrijgbaar in een ander land, of het heeft een andere naam.

U kunt uw dokter vragen om een voorschrift/recept dat u in een ander EU-land kunt gebruiken, ook wel een internationaal of grensoverschrijdend recept genoemd.

Let wel: sommige medicijnen mogen niet worden verkocht in elk land of zijn gewoon niet overal beschikbaar, zelfs niet binnen de EU.

Een voorschrift met de juiste informatie

Er is geen speciaal formulier voor zo'n recept dat u mee naar het buitenland kunt nemen. In de meeste gevallen bevat het voorschrift dat u in eigen land krijgt, al genoeg informatie om het te gebruiken in een ander EU-land. Het moet ten minstede volgende informatie bevatten:

  • Patiëntgegevens: achternaam en voornaam (allebei voluit) en geboortedatum
  • datum van afgifte van het recept
  • Gegevens van de arts die het recept afgeeft: achternaam en voornaam (voluit), beroepskwalificatie, contactgegevens, werkadres (met inbegrip van het land) en handtekening (geschreven of digitaal)
  • Gegevens van het product dat wordt voorgeschreven: de generieke benaming of stofnaam (dus niet de merknaam, want die kan verschillen per land), de vorm (tabletten, oplossing enz.), hoeveelheid, concentratie en dosering.

Als u denkt dat u met een recept in het buitenland naar de apotheek moet, of als u in het buitenland een recept krijgt dat u thuis moet afhalen, controleer dan of de arts al deze informatie heeft vermeld. Zo weet u zeker dat een apotheker in een ander EU-land het recept kan begrijpen en u het juiste geneesmiddel in de juiste dosering kan geven.

Voor recepten gelden de regels van het land waar de medicijnen worden afgehaald. Dit betekent dat een apotheker zich aan de eigen nationale voorschriften moet houden wanneer u uw geneesmiddelen komt afhalen. U kunt bijvoorbeeld een kleinere hoeveelheid krijgen dan op het recept staat.

Elektronisch recept

Als u van uw dokter een elektronisch recept heeft gekregen, moet u ook een kopie op papier vragen als u het recept in een ander EU-land wilt gebruiken, want elektronische recepten uit uw land worden niet overal erkend.

 

Voorbeeld

Geneesmiddelen in het buitenland met een voorschrift van thuis

Anna uit Duitsland gaat zes maanden lang in Zweden werken. Zij moet daar ook haar slaappil kunnen krijgen, dus vraagt ze haar dokter om een recept dat ze ook in een ander EU-land kan gebruiken. Met het internationale recept dat haar Duitse dokter opstelt, kan ze ook in het buitenland bij een apotheek haar slaappillen krijgen.

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies