Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/10/2017

Retseptiravimite ostmine välismaal

Võib juhtuda, et peate teises ELi liikmesriigis viibides ostma retseptiravimeid. Selleks peate veenduma, et retsept sisaldab kogu vajalikku ja õiget teavet. Samuti peaksite kursis olema apteegitasude ja kulude hüvitamise eeskirjadega.

Ravimeid, mille puhul retsept ei ole vajalik, võib osta vabalt kõikjal ELis ning neid siin ei käsitleta.

Lugege täpsemalt:

Avalikud arutelud