Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Planerad vård

Uppdaterat: 12/2011

Rätt till vård

FAQs Rätt till vård

 • Kan min sjukförsäkring vägra att ge mig tillstånd för planerad vård utomlands?

  JA – om du kan få samma vård i ditt eget land inom en medicinskt acceptabel väntetid.  Din sjukförsäkring ska dock ge dig tillstånd för utlandsvård om det allmänna sjukvårdssystemet inte kan ge dig vård inom en medicinskt acceptabel väntetid med tanke på ditt hälsotillstånd och sjukdomsförloppet. Du ska också få förhandstillstånd om behandlingen du behöver omfattas av din sjukförsäkring men inte erbjuds i ditt hemland.

 • Jag ska åka utomlands för planerad vård som min sjukförsäkring har gett tillstånd till. Hur stor del av mina kostnader ersätts normalt?

  Om du av någon anledning har betalat hela eller delar av din vårdkostnad själv, kommer du att få ersättning enligt den nivå som gäller i landet där du vårdades. Om ersättningen i vårdlandet är lägre än i ditt hemland, kommer din sjukförsäkring att på din begäran betala mellanskillnaden. Men du kan aldrig få högre ersättning än vad du faktiskt har betalat.

 • Min mamma som är pensionär och bor i ett annat EU-land ska besöka mig några månader. Hon behöver opereras. Hur ska vi göra för att hon ska kunna få sin operation i det land där jag bor?

  Om din mamma är lagligt bosatt i ett EU-land men vill söka vård i ett annat, så måste hon ansöka om förhandstillstånd för vård utomlands. Då kan hon också få ersättning för vårdkostnaderna.  Om din mamma behöver akut vård under sitt besök kan hon använda sitt europeiska sjukförsäkringskort.

  Fler frågor om planerad vård utomlands English

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet