Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Plánované ošetrenie

Aktualizované : 12/2011

Prístup k plánovanej liečbe

FAQs Prístup k plánovanej liečbe

 • Môže moja poisťovňa odmietnuť autorizáciu mojej plánovanej lekárskej liečby v zahraničí?

  ÁNO   – ak liečba, ktorú chcete vyhľadať, je vo vašom domovskom štáte k dispozícii v priebehu lekársky akceptovateľného obdobia.  Ak však nemôžte absolvovať liečenie v lekársky prijateľnom čase (s ohľadom na váš zdravotný stav a napredovanie choroby) v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti alebo ak sa vaše poistenie vzťahuje na liečbu, ktorá vo vašej domovskej krajine nie je k dispozícii, vaša poisťovňa musí liečbu povoliť.

 • V zahraničí podstúpim plánovanú liečbu, s ktorou súhlasila moja poisťovňa. Do akej výšky mi budú náklady nahradené?

  Ak ste z nejakého dôvodu znášali všetky alebo časť nákladov na liečbu, budú vám tieto výdavky nahradené vo výške, v ktorej sa nahrádzajú v krajine liečby. Ak sa v krajine, v ktorej ste liečbu podstúpili, nahrádzajú výdavky v nižšej miere ako vo vašej domovskej krajine, vaša poisťovňa vám na vašu žiadosť nahradí rozdiel. Nikdy vám však nebude nahradená vyššia suma, ako ste v skutočnosti zaplatili.

 • Moja mama, ktorá je na dôchodku v inom členskom štáte EÚ, príde ku mne na niekoľko mesiacov. Potrebuje však operáciu. Aké požiadavky musíme splniť, aby mohla podstúpiť operáciu v krajine, v ktorej žijem?

  Ak sa vaša matka legálne zdržuje v inom členskom štáte, ale chcela by podstúpiť liečbu u vás, musí svoju poisťovňu vopred požiadať o povolenie. Iba tak jej budú náklady nahradené.  V prípade neplánovanej naliehavej lekárskej pomoci v zahraničí sa vašej mame náklady nahradia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia.

  Ďalšie najčastejšie otázky o plánovanej lekárske liečbe v zahraničí English

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi