Cale de navigare

Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Îngrijiri medicale planificate

Actualizare : 12/2011

Drepturi de acces

FAQs Drepturi de acces

 • Casa mea de asigurări de sănătate are dreptul să-mi refuze eliberarea autorizaţiei pentru îngrijiri medicale planificate în străinătate?

  DA   - dacă puteţi beneficia de îngrijirile respective în ţara dumneavoastră, într-un termen acceptabil în raport cu starea dumneavoastră de sănătate.  Totuşi, casa de asigurări nu vă poate refuza cererea dacă sistemul medical de stat nu vă poate oferi îngrijirile necesare în timp util (având în vedere starea dumneavoastră de sănătate şi ritmul de agravare a bolii) sau dacă îngrijirile respective sunt acoperite de casa de asigurări, dar nu sunt disponibile în ţara dumneavoastră.

 • Am primit autorizaţia pentru a beneficia de îngrijiri medicale planificate într-un alt stat membru al UE. Ce procent din cheltuieli îmi va fi rambursat?

  Dacă din oarecare motive a trebuit să achitaţi o parte sau totalitatea costurilor îngrijirilor medicale, veţi beneficia de rambursare conform normelor din ţara în care aţi primit îngrijirile. Dacă acest procent este inferior celui din ţara dumneavoastră, îi puteţi solicita casei dumneavoastră de asigurări de sănătate să vă ramburseze diferenţa, în limitele sumei totale achitate.

 • Mama mea este pensionară şi locuieşte în altă ţară din UE. Are nevoie de o intervenţie chirurgicală şi ar dori să se opereze în ţara în care locuiesc eu. Ce formalităţi trebuie să îndeplinim?

  Dacă mama dumneavoastră are reşedinţa legală într-un stat membru, dar doreşte să se opereze într-un altul şi să beneficieze de rambursarea costurilor, trebuie să obţină mai întâi de la casa de asigurări de sănătate o autorizaţie prealabilă pentru îngrijiri medicale planificate în străinătate.   În schimb, va putea folosi cardul european de sănătate în cazul în care va avea nevoie de îngrijiri medicale urgente, neprevăzute, pe durata şederii în străinătate.

  Mai multe întrebări şi răspunsuri privind îngrijirile medicale planificate în străinătate English

Încă mai aveți nevoie de ajutor?