Navigatsioonitee

Jagga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

Plaaniline ravi

Ajakohastatud : 12/2011

Juurdepääsuõigused

FAQs Juurdepääsuõigused

 • Kas minu tervisekindlustuse pakkuja võib keelduda lubamast mulle välismaal plaanilist ravi?

  JAH   - kui on võimalik ravida ka kodumaal meditsiiniliselt vastuvõetava ajaga.  Tervisekindlustuse pakkuja peab ravi siiski lubama, kui teie kohustusliku tervisekindlustuse süsteem ei suuda korraldada ravi meditsiiniliselt vastuvõetava aja jooksul, võttes arvesse teie tervislikku seisundit ja haiguse kulgu ning juhul, kui teile vajalik ravi on teie ravikindlustusega küll kaetud, kuid teie kodumaal ei ole seda võimalik saada.

 • Lähen välismaale plaanilisele ravile, milleks on ka olemas luba minu tervisekindlustuse pakkujalt.  Missuguses mahus hüvitamist ma võiksin eeldada?

  Kui mingil põhjusel tasusite ravikulud osaliselt või kogumahus ise, hüvitatakse teile need vastavalt selles riigis kehtestatud määrale, kus te ravi saite. Kui hüvitamise määr on selles riigis, kus te ravi saite, madalam kui teie kodumaal, hüvitab teie riigi ravikindlustuse pakkuja teiepoolsel nõudmisel kulude vahe. Teile ei hüvitata rohkem kulusid, kui olete neid kandnud.

 • Minu pensionärist ema tuleb teisest ELi liikmesriigist paariks kuuks minu juurde. Talle on vaja teha operatsioon. Milliseid formaalsusi peame täitma, et ta saaks minu elukohariigis operatsioonile?

  Kui teie ema on ühes ELi liikmesriigis seaduslik elanik, kuid soovib saada operatsiooni teises liikmesriigis, siis peab ta eelnevalt taotlema oma tervisekindlustuse pakkuja luba raviks välismaal, et talle hüvitataks ravikulud.  Erakorralise meditsiiniabi vajaduse korral välismaal võib teie ema kasutada oma Euroopa ravikindlustuskaarti.

  Veel plaanilist ravi välismaal English käsitlevaid küsimusi

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega