Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Планирано лечение

Актуализация : 12/2011

Права за достъп

FAQs Права за достъп

 • Може ли здравната каса да ми откаже разрешение за планирано медицинско лечение в чужбина?

  ДА – Ако лечението, което искате да получите в чужбина, е достъпно във вашата страна в разумен от медицинска гледна точка срок.  Въпреки това здравноосигурителната ви компания трябва да го разреши, ако то не може да бъде предоставено в допустим срок от системата за обществено здравеопазване във вашата страна с оглед на здравословното ви състояние или развитието на болестта ви, както и ако търсеното от вас лечение е покрито от здравната ви осигуровка, но не се предлага във вашата страна.

 • Отивам в чужбина за планирано лечение, разрешено от здравноосигурителната ми институция. До каква степен мога да очаквам да бъдат възстановени разходите ми?

  Ако по някаква причина сами сте платили за цялото лечение или за част от него, разходите ви ще бъдат възстановени по ставките в страната, където сте се лекували. Ако процентът на възстановяване е по-нисък в тази страна, отколкото във вашата, вашият застраховател ще ви възстанови разликата, ако поискате това. Никога обаче няма да ви бъде възстановена сума, по-голяма от тази, която сте заплатили в действителност.

 • Майка ми е пенсионирана и идва от друга страна от ЕС, за да прекара няколко месеца с мен. Тя се нуждае от операция. Какви формалности трябва да изпълня, за да може тя да се оперира в страната, в която живея?

  Ако майка ви е пребивава законно в страна от ЕС, но иска да се лекува в друга страна от Съюза, тя трябва да поиска предварително разрешение за медицински грижи в чужбина от своята здравноосигурителна институция, за да може разходите ѝ да бъдат възстановени.  При непредвиден и спешен медицински случай по време на нейния престой в чужбина, майка ви може да разчита на своята Европейска здравноосигурителна карта.

  Повече въпроси за планираното лечение в чужбина

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган