Sökväg

Uppdaterat : 29/04/2016

health

Planerad vård utomlands

Du har rätt till vård English i ett annat EU-land på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i det landet.

I en del länder kan du emellertid inte få vissa typer av behandlingar om den inhemska efterfrågan på behandlingen är högre än kapaciteten. Du kan vända dig till den nationella kontaktpunkten i landet där du vill få vård och höra om det finns några begränsningar.

Du har också i princip rätt att få hela eller delar av vårdkostnaden ersatt. Läs mer i ersättning för vårdkostnader.

Mer om formulär för sociala förmåner.

För att hitta ett sjukhus, en vårdinrättning eller annan vårdgivare som erbjuder den behandling du vill få i ett annat land EU-land kan du

Innan du åker utomlands för vård bör du

Tänk på att sjukvårdssystemen i andra länder kanske inte fungerar på samma sätt som ditt hemlands sjukvårdssystem.

Adresser och webbplatser i länderna.

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

Få hjälp och råd

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.