Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 28/02/2017

Planerad vård utomlands

Du har rätt till vårdEnglish i ett annat EU-land på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i det landet.

I en del länder kan du dock inte få vissa typer av behandlingar. Vänd dig till den nationella kontaktpunkten i landet där du vill få vård och hör om det finns några begränsningar.

Du kan möjligen också få hela eller delar av vårdkostnaden ersatt. Läs mer om ersättning för vårdkostnader.

Se till att du använder rätt formulär för sociala förmåner.

Hur gör jag?

För att hitta ett sjukhus eller annan vårdgivare som erbjuder den behandling du vill få i ett annat land EU-land kan du

Innan du åker utomlands för vård bör du

Tänk på att sjukvården i andra EU-länder kanske inte fungerar på samma sätt som i ditt hemland.

Läs mer om dina rättigheter i olika länder i kommissionens broschyrer om de sociala trygghetssystemen.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd