Sökväg

Uppdaterat : 01/09/2015

health

Rätt till planerad vård utomlands

Du har rätt till vård i ett annat EU-land på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i det landet.

I en del länder kan du emellertid inte få vissa typer av behandlingar om den inhemska efterfrågan på behandlingen är högre än kapaciteten. Du kan vända dig till den nationella kontaktpunkten i landet där du vill få vård och höra om det finns några begränsningar.

Du har också i princip rätt att få hela eller delar av vårdkostnaden ersatt. Läs mer i ersättning för vårdkostnader.

EU-lagstiftning
 • Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård English
 • Förordning nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen English
 • Förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen English
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.