Navigacijska pot

Posodobitev : 01/09/2015

health

Pravica do načrtovanega zdravljenja v tujini

Do zdravstvenih storitev v drugi državi EU ste upravičeni pod enakimi pogoji in zanje plačate enake zneske kot prebivalci te države.

Vendar lahko nekatere države zaradi pomanjkanja zdravstvenih zmogljivosti omejijo dostop do nekaterih vrst zdravstvenih storitev. Pri nacionalni kontaktni točki države, v kateri se želite zdraviti, lahko preverite, katere omejitve se uporabljajo.

Načeloma ste upravičeni do povrnitve stroškov zdravljenja delno ali v celoti. Podrobneje o tem pod zavihkom Stroški in povračilo stroškov.

Zakonodaja EU
 • Direktiva 2011/24/EU o o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu English
 • Uredba št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2009 o koordinaciji sistemov socialne varnosti English
 • Uredba št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti English
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  V tem primeru v 28 državah EU ter v Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici

  Retour au texte en cours.