Navigacijska pot

Posodobitev : 29/04/2016

health

Načrtovano zdravljenje v tujini

Do zdravstvenih storitev English v drugi državi EU ste upravičeni pod enakimi pogoji in zanje plačate enake zneske kot prebivalci te države.

Vendar lahko nekatere države zaradi pomanjkanja zdravstvenih zmogljivosti omejijo dostop do nekaterih vrst zdravstvenih storitev. Pri nacionalni kontaktni točki države, v kateri se želite zdraviti, lahko preverite, katere omejitve se uporabljajo.

Načeloma ste upravičeni do povrnitve stroškov zdravljenja delno ali v celoti. Podrobneje o tem pod zavihkom Stroški in povračilo stroškov.

Več o obrazcih za uveljavljanje pravic iz socialne varnosti.

Bolnišnico, zdravstveni center ali izvajalca zdravstvenih storitev, ki jih potrebujete, lahko v drugi državi EU poiščete na naslednji način:

Pred odhodom na zdravljenje v tujino:

Zavedati se morate, da zdravstveni sistemi v tujini pogosto delujejo drugače, kot smo navajeni doma.

Uporabni naslovi in spletišča po državah.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

V tem primeru v 28 državah EU ter v Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici

Retour au texte en cours.