Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 28/02/2017

Plánované lekárske ošetrenie v zahraničí

Máte právo na lekárske ošetrenieEnglish v inej krajine EÚ za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako obyvatelia danej krajiny.

Niektoré krajiny však môžu prístup k niektorým druhom zdravotnej starostlivosti obmedziť. To, či sa na určitú zdravotnú starostlivosť vzťahujú nejaké obmedzenia, zistíte v národnom kontaktnom mieste v krajine, v ktorej sa chcete liečiť.

Je možné, že náklady na zdravotnú starostlivosť vám budú v plnej miere alebo čiastočne preplatené. Prečítajte si viac o náhrade výdavkov na vaše plánované lekárske ošetrenie.

Overte si, či ste si zvolili správny formulár pre nárokovanie si práv sociálneho zabezpečenia.

Ako si zariadiť ošetrenie v zahraničí

Ak chcete nájsť v inej krajine EÚ nemocnicu, zdravotnícke zariadenie alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ponúkajúceho ošetrenie, ktoré potrebujete podstúpiť, môžete:

  • sa informovať vo svojej zdravotnej poisťovni,
  • sa obrátiť na národné kontaktné miesto vo svojej krajine alebo na kontaktné miesto v krajine, v ktorej zvažujete ošetrenie,
  • si poskytovateľa nájsť priamo v zahraničí svojpomocne.

Pred tým, ako vycestujete do zahraničia na ošetrenie:

Majte na pamäti, že systémy zdravotnej starostlivosti v iných krajinách EÚ nemusia fungovať rovnako ako systém zdravotnej starostlivosti vo vašej domovskej krajine.

Podrobné informácie o svojich právach v jednotlivých krajinách nájdete v príručkách Európskej komisie o vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo