Navigačný riadok

Aktualizované : 29/04/2016

health

Plánované lekárske ošetrenie v zahraničí

Máte právo na lekárske ošetrenie English v inej krajine EÚ za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako obyvatelia danej krajiny.

Niektoré krajiny však môžu obmedziť prístup k niektorým druhom zdravotnej starostlivosti, pretože dopyt po ošetrení je vyšší, ako je ich schopnosť ho poskytnúť. Informácie o prípadných obmedzeniach zavedených v krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť, získate na národných kontaktných miestach.

V zásade môžete mať takisto nárok, aby vám časť alebo všetky náklady na ošetrenie nahradili. Podrobnosti si pozrite na stránke náhrada výdavkov.

Viac informácií o formulároch sociálneho zabezpečenia.

Ak chcete nájsť v inej krajine EÚ nemocnicu, zdravotnícke zariadenie alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ponúkajúceho ošetrenie, ktoré potrebujete podstúpiť, môžete:

Pred tým, ako vycestujete do zahraničia na ošetrenie:

Zároveň by ste mali mať na pamäti, že systémy zdravotnej starostlivosti v zahraničí nemusia fungovať rovnako ako systém vo vašej krajine.

Užitočné webové lokality a kontaktné adresy.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Retour au texte en cours.