Cale de navigare

Actualizare : 01/09/2015

health

Dreptul la asistență medicală planificată în străinătate

Aveţi dreptul la tratament medical în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi preţuri ca şi cetăţenii ţării respective.

Totuşi, unele ţări pot restricţiona accesul la anumite tipuri de servicii medicale, dacă cererea este mai mare decât capacitatea lor de a furniza asistenţă medicală. Consultaţi punctul naţional de contact din ţara în care doriţi să urmaţi tratamentul pentru a afla dacă şi ce restricţii se aplică.

În principiu, aveţi dreptul la acoperirea integrală sau parţială a costurilor tratamentului. Pentru detalii, consultaţi secţiunea cheltuieli şi rambursări.

Legislaţia UE
 • Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere English
 • Regulamentul 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de protecţie socială English
 • Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială English
Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere

  În acest caz, cel 28 de state membre + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia

  Retour au texte en cours.