Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 28/02/2017

Planowane leczenie za granicą

Masz prawo do poddania się leczeniuEnglish w innym kraju UE na takich samych warunkach i w takiej samej cenie jak mieszkańcy tego kraju.

Niektóre kraje mogą jednak ograniczyć dostęp do określonych rodzajów usług medycznych. Aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia (jeśli takie istnieją) mają zastosowanie, najlepiej skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym kraju, w którym chcesz poddać się leczeniu.

Możesz też starać się o uzyskanie zwrotu części lub całości kosztów leczenia. Uzyskaj więcej informacji o wydatkach i zwrocie kosztów w związku z Twoim planowanym leczeniem.

Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego formularza dotyczącego Twoich praw w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Jak zorganizować leczenie za granicą

Aby w innym kraju UE znaleźć szpital, placówkę służby zdrowia lub innego świadczeniodawcę, którzy oferują leczenie, jakiego potrzebujesz, możesz:

Przed wyjazdem na leczenie:

Pamiętaj, że systemy opieki zdrowotnej w innych krajach UE mogą nie funkcjonować tak samo jak opieka zdrowotna w Twoim kraju.

Szczegółowe informacje o swoich prawach w poszczególnych krajach znajdziesz w opracowanych przez Komisję Europejską przewodnikach dotyczących krajowych systemów ubezpieczeń społecznych.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy