Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 29/04/2016

health

Planowane leczenie za granicą

Masz prawo do poddania się leczeniu English w innym kraju UE na takich samych warunkach i w takiej samej cenie jak mieszkańcy tego kraju.

Niektóre kraje mogą jednak ograniczyć dostęp do pewnych rodzajów leczenia, ponieważ więcej jest chętnych niż możliwości świadczenia usług medycznych danego typu. Najlepiej dowiedz się w krajowym punkcie kontaktowym kraju, w którym chcesz poddać się leczeniu, czy i jakie ograniczenia tam obowiązują.

Zasadniczo możesz też być uprawniony do uzyskania zwrotu części lub całości kosztów leczenia. Zapoznaj się z informacjami na temat kosztów leczenia i ich zwrotu.

Więcej informacji o formularzach zabezpieczenia społecznego.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 28 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.