Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 01/09/2015

health

Planowane leczenie za granicą

Masz prawo do poddania się leczeniu w innym kraju UE na takich samych warunkach i w takiej samej cenie jak mieszkańcy tego kraju.

Niektóre kraje mogą jednak ograniczyć dostęp do pewnych rodzajów leczenia, ponieważ więcej jest chętnych niż możliwości świadczenia usług medycznych danego typu. Najlepiej dowiedz się w krajowym punkcie kontaktowym kraju, w którym chcesz poddać się leczeniu, czy i jakie ograniczenia tam obowiązują.

Zasadniczo możesz też być uprawniony do uzyskania zwrotu części lub całości kosztów leczenia. Zapoznaj się z informacjami na temat kosztów leczenia i ich zwrotu.

Prawo UE
 • Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej English
 • Rozporządzenie 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego English
 • Rozporządzenie nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego English
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym przypadku 28 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

  Retour au texte en cours.