Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 11/01/2017

Planowane leczenie za granicą

Masz prawo do poddania się leczeniuEnglish w innym kraju UE na takich samych warunkach i w takiej samej cenie jak mieszkańcy tego kraju.

Niektóre kraje mogą jednak ograniczyć dostęp do pewnych rodzajów leczenia, ponieważ więcej jest chętnych niż możliwości świadczenia usług medycznych danego typu. Najlepiej dowiedz się w krajowym punkcie kontaktowym kraju, w którym chcesz poddać się leczeniu, czy i jakie ograniczenia tam obowiązują.

Zasadniczo możesz też być uprawniony do uzyskania zwrotu części lub całości kosztów leczenia. Zapoznaj się z informacjami na temat kosztów leczenia i ich zwrotu.

Więcej informacji o formularzach zabezpieczenia społecznego.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy