Kruimelpad

Bijgewerkt : 01/09/2015

health

Recht op medische behandeling in het buitenland

U heeft recht op medische behandeling in een ander EU-land op dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs als mensen die in dat land wonen.

Maar een land mag de toegang tot bepaalde soorten medische zorg beperken als de vraag ernaar groter is dan het aanbod. U kunt bij het nationale contactpunt in het land waar u behandeld wilt worden, nagaan of er beperkingen gelden en zo ja welke.

U heeft ook recht op vergoeding van alle of een deel van de kosten. Kijk bij kosten en vergoedingen voor meer informatie.

EU-wetgeving
 • Richtlijn 2011/24/EU over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg English
 • Verordening 987/2009 betreffende de procedure voor de uitvoering van Verordening 883/2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels English
 • Verordening 883/2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels English
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  Hier: de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

  Retour au texte en cours.