Kruimelpad

Bijgewerkt : 10/11/2014

health

Recht op medische behandeling in het buitenland

U heeft recht op medische behandeling in een ander EU-land op dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs als mensen die in dat land wonen.

Maar een land mag de toegang tot bepaalde soorten medische zorg beperken als de vraag ernaar groter is dan het aanbod. U kunt bij het nationale contactpunt in het land waar u behandeld wilt worden, nagaan of er beperkingen gelden en zo ja welke.

U heeft ook recht op vergoeding van alle of een deel van de kosten. Kijk bij kosten en vergoedingen voor meer informatie.

Hulp en advies

Footnote

Hier: de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.