Kruimelpad

Bijgewerkt : 29/04/2016

health

Geplande behandelingen in het buitenland

U heeft recht op medische behandeling English in een ander EU-land op dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs als mensen die in dat land wonen.

Maar een land mag de toegang tot bepaalde soorten medische zorg beperken als de vraag ernaar groter is dan het aanbod. U kunt bij het nationale contactpunt in het land waar u behandeld wilt worden, nagaan of er beperkingen gelden en zo ja welke.

U heeft ook recht op vergoeding van alle of een deel van de kosten. Kijk bij kosten en vergoedingen voor meer informatie.

Meer over formulieren voor uw sociale zekerheid.

Om een ziekenhuis, kliniek of andere zorgverlener in een ander EU-land te vinden, kunt u:

Voordat u vertrekt om behandeld te worden, moet u:

Houd er ook rekening mee dat het zorgstelsel in het buitenland soms op een andere manier werkt dan in uw eigen land.

Nationale adressen en websites.

EU-wetgeving
Openbare raadpleging
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies

Vraag hulp of advies

Hier: de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.