Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 10/11/2014

health

Tiesības uz plānveida aprūpi ārzemēs

Jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi citā ES valstī ar tādiem pašiem noteikumiem un par tādu pašu samaksu kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Tomēr ir valstis, kuras ierobežo dažu veidu aprūpes pieejamību, jo pieprasījums ir lielāks nekā šīs valstis spēj šo ārstēšanu nodrošināt. Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir valstī, kurā vēlaties saņemt aprūpi, sazinieties ar tās nacionālo kontaktpunktu.

Principā jums var būt tiesības uz daļas vai visu izmaksu kompensāciju. Sīkāk lasiet par medicīniskās aprūpes izmaksām un kompensācijām.

Palīdzība un padoms

Footnote

šajā gadījumā 28 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē

Retour au texte en cours.