Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 01/09/2015

health

Tiesības uz plānveida aprūpi ārzemēs

Jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi citā ES valstī ar tādiem pašiem noteikumiem un par tādu pašu samaksu kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Tomēr ir valstis, kuras ierobežo dažu veidu aprūpes pieejamību, jo pieprasījums ir lielāks nekā šīs valstis spēj šo ārstēšanu nodrošināt. Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir valstī, kurā vēlaties saņemt aprūpi, sazinieties ar tās nacionālo kontaktpunktu.

Principā jums var būt tiesības uz daļas vai visu izmaksu kompensāciju. Sīkāk lasiet par medicīniskās aprūpes izmaksām un kompensācijām.

ES tiesību akti
 • Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē English
 • Regula 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu English
 • Regula 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu English
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  šajā gadījumā 28 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē

  Retour au texte en cours.