Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 29/04/2016

health

Plānota ārstēšanās ārzemēs

Jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi English citā ES valstī ar tādiem pašiem noteikumiem un par tādu pašu samaksu kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Tomēr ir valstis, kuras ierobežo dažu veidu aprūpes pieejamību, jo pieprasījums ir lielāks nekā šīs valstis spēj šo ārstēšanu nodrošināt. Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir valstī, kurā vēlaties saņemt aprūpi, sazinieties ar tās nacionālo kontaktpunktu.

Principā jums var būt tiesības uz daļas vai visu izmaksu kompensāciju. Sīkāk lasiet par medicīniskās aprūpes izmaksām un kompensācijām.

Vairāk par sociālā nodrošinājuma tiesību veidlapām.

Slimnīcu, medicīnisku iestādi vai citu veselības aprūpes sniedzēju, kurš piedāvā nepieciešamo ārstēšanu citā ES valstī, var atrast šādi:

Pirms došanās ārstēties uz ārzemēm:

Jāzina, ka ārzemju veselības aprūpes sistēmas var darboties citādāk nekā jūsu valstī.

Noderīgas adreses un tīmekļa vietnes dalībvalstīs.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

šajā gadījumā 28 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē

Retour au texte en cours.