Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 28/02/2017

Plānveida ārstēšanās ārzemēs

Jums ir tiesības uz medicīnisku aprūpiEnglish citā ES dalībvalstī ar tiem pašiem noteikumiem un par tādu pašu cenu kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Tomēr dažās valstīs atsevišķu aprūpes veidu pieejamība tiek ierobežota. Lai uzzinātu, kādi ierobežojumi ir (un vai vispār ir) spēkā, sazinieties ar tās valsts kontaktpunktu, kurā vēlaties ārstēties.

Iespējams, ka varēsit panākt, lai tiek daļēji vai pilnībā segti izdevumi. Izlasiet te pieejamo informāciju par jūsu plānveida ārstēšanas izdevumiem un to atlīdzināšanu.

Noteikti izmantojiet pareizo sociālā nodrošinājuma tiesību veidlapu.

Kā organizēt ārstēšanos ārzemēs

Lai sameklētu slimnīcu, medicīniskās aprūpes iestādi vai citu veselības aprūpētāju, kas citā ES dalībvalstī piedāvā jums vajadzīgo ārstēšanu, varat:

Kas jāizdara pirms došanās uz ārzemēm ārstēties:

Ņemiet vērā, ka citu ES dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas, iespējams, darbojas citādāk nekā jūsu valstī.

Sīkāku informāciju par jūsu tiesībām katrā valstī varat atrast Eiropas Komisijas sagatavotajos valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu aprakstos.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.